Phim HAI PHƯỢNG được Bộ CA tham gia góp ý cho từng khâu từ kịch bản cho đến giàn dựng.

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)

 

Nghị viên Tài Đỗ phản đối NV Kimberly Ho nói láo với cử tri người Việt, (phụ đề Việt ngữ)