CLB Hùng Sử Việt/ San Diego - Kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên 23-1-2019

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)


Mộng dưới Hoa ca sĩ Hùng Cường - trích đoạn phim "NẮNG CHIỀU"

"Không có đảng cộng sản thì không có mình,,,"

Diễn hành Xuân Kỷ Hợi 2019 Little Saigon, California 09-Feb. 2019.