Những giai thoại về thị trưởng Tạ Đức Trí.

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)

Tội ác tày trời của cộng sản trong các "Trại Tập Trung Cải Tạo"