Cội Nguồn Bán Nước chính là Hồ Chí Minh

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)


Diễn hành Xuân Kỷ Hợi 2019 Little Saigon, California 09-Feb. 2019.

Diễn văn Liên Bang - TT Donald Trump 05 Feb. 2019
(phụ đề Việt ngữ)