TT Trump: khủng hoảng nhân đạo và an ninh biên giới phía nam,
đề nghị giải pháp thỏa hiệp xây tường biên giới với Quốc Hội.

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)


Tội ác tày trời của cộng sản trong các "Trại Tập Trung Cải Tạo"

Tổng Thống Donald Trump minh định trước toàn dân Hoa Kỳ 08-Jan. 2019

CHXHCN Việt Nam vuợt chỉ tiêu "Sướng" hơn Mỹ

 

Enrico Macias - Tango, L'amour C'est Pour Rien

Hồ Chí Minh bán nước và di lụy

Cộng sản Hà Nội khủng Bố tàn bạo hơn cả ISIS