Cầm quyền cộng sản An Giang dùng thuốc diệt cỏ Dioxin 

phá lúa để cướp đất của nông dân.

 Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)

 Đĩnh Cao Trí Tuệ Loài VẸM - Mưa HCM, Mưa Hà Nội