Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm tại San Diego, 04 11 2018

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)


Pháp chính thức trao trả Độc Lập cho chính phủ Quốc gia Việt Nam

"NHÂN DÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM"


Trại giam Cổng Trời (P.9&10)

 Trại giam Cổng Trời (P.7&8) 

Trại giam Cổng Trời (P.6)

Trại giam Cổng Trời (P.4&5)

Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 30-9-2018 

tại San Diego, CA.


Trại giam Cổng Trời (P.3)

Trại giam Cổng Trời (P.1&2).