Tổng Thống Donald Trump minh định trước toàn dân Hoa Kỳ 08-Jan. 2019

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)


CHXHCN Việt Nam vuợt chỉ tiêu "Sướng" hơn Mỹ

 

Enrico Macias - Tango, L'amour C'est Pour Rien

Hồ Chí Minh bán nước và di lụy

Cộng sản Hà Nội khủng Bố tàn bạo hơn cả ISIS