Trại giam Cổng Trời (P.9&10)

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)

 Trại giam Cổng Trời (P.7&8) 

Trại giam Cổng Trời (P.6)

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)


Trại giam Cổng Trời (P.4&5)

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)

Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 30-9-2018
tại San Diego, CA.


Trại giam Cổng Trời (P.3)

Trại giam Cổng Trời (P.1&2).