Trại giam Cổng Trời (P.1&2).

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 

muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)


"Vietnam! Vietnam!", phim tài liệu được giải mã.