Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Victor Sybestyen Phan Trinh dịch