Thơ Chu Vương Miện: Núm Ruột

Thứ Tư, 02 Tháng Năm 20187:08 CH(Xem: 4039)
Thơ Chu Vương Miện: Núm Ruột

TanDao-caymit
NÚM RUỘT

Chu Vương Miện

-

nối dài

năm 45 Đức chiếm Pháp

chính phủ Petain bù nhìn

chính phủ lưu vong De Gaule chống Đức

tuyển mộ lính bản địa

5 xứ Đông Dương

" Việt Mên Lèo "

trên 500 người

đa số là núm ruột nối dài

nguyên là lính Khố Xanh Khố Đỏ

chuyển sang

cùng 1  sô  vô gia cư vô nghề nghiệp

viễn chinh gọi là lính Kiều Bào

đi xung phong bảo vệ mẫu quốc

2 năm sau chính phủ Pháp thâu hồi độc lập

cho về nước nhưng tình nguyện ở lại

 mang quốc tịch Pháp

định cư ở Tân Đảo

giữa Thái Binh Dương thuộc Pháp

o ai vể Việt Nam

bây giờ đã trên 70 năm

thế hệ 1 hầu như đã qua đời

3 thế hệ sau đã thành công dân Pháp

mắt xanh mũi lõ

đa số là vô học

o nói và o viết được chữ Việt

có ai noi về quê hương dân tộc

thường là lắc đầu o biết

hỏi về nguyên quán

nguồn gốc cũng o

chỉ biết lờ mờ là nước An Nam

và vua Bảo Đại

cũng o biết chốn nào là Địa Trung Hải

là Thái Dình Dương

cũng o bao giờ nghe Cụ Hồ Cụ Diệm

và cũng o cần biết đến

TÂN ĐẢO

cvm

-

phong kiến có cái hay

của phong kiến

và cái dở

thời Thực Dân

thời Phát Xít

chỉ xâm lược

o có cái gì hay được ?

thời quân phiệt có ưu có khuyết

thời gia đình trị

chỉ có tự sát

thời tự chủ

vì o có trình độ

đưa cả nước vào chỗ bế tắc

-

lính Lê Dương

là lính o quốc tích

o tổ quốc

là lính đánh thuê

chủ sai đi đâu đi đó

đánh ai đánh đó

lính Lê Dương là lính đánh chết bỏ

là lính cảm tử

chủ Mao lệnh :

" lính C.S Việt Nam đánh Thực Dân Pháp &

Đế Quốc Mỹ đến người lính cuối cùng "

chết hết trọi

để người Trung Quốc sang

TÂN THẾ GIỚI

cvm

-

dăm pho sách nat

ngày xưa dùng vấn thuộc

và chùi đít

bây giờ o dùng được việc gì

ngừời già mắt kém mắt mờ

đọc o được

con cháu o biết chữ Việt

tất cá mang quăng thùng rác

vong quốc

-

nghĩ quẩn

người Hán cai trị người Hán

đúng là địa ngục trần gian

người Mãn Châu cai trị

đúng là thiên đàng

dân Campuchia thà sống dưới chế độ

Việt Cộng xâm lăng

hơn là sống dưới chế độ Khơ Me đỏ

dân Việt Nam thà sống dưới chế độ

Thực Dân Pháp

sướng hơn dưới chế độ

Việt Nam Dân Chủ

Cộng Hòa

Chu Vương Miện ( HNPĐ )

Hình minh hoạ cuả người post bài: Cây mít của người Việt trồng năm 1923 tại Tân Đảo

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn