Chu Mộng Long - Kiếp nạn thị phi của ngài Thích Thủ Thiêm

Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 202410:00 SA(Xem: 513)
Chu Mộng Long - Kiếp nạn thị phi của ngài Thích Thủ Thiêm

lth_01

Ngài thọ giới sa di từ khi 18 tuổi. Thường giới tu hành chỉ thực hiện 10 giới luật. Riêng cá nhân ngài thọ đến 19 giới luật và nhanh chóng trở thành giáo chủ, đứng đầu cả một thành phố to nhất nước.

Ngài là hiện thân Bồ tát cứu khổ cứu nạn cho dân Thủ Thiêm nên mang pháp danh là Thích Thủ Thiêm.

Công đức của ngài với dân là vô lượng. Trong lúc quy hoạch Thủ Thiêm, người dân vì dục mà đòi đền bù đất, ngài đã dùng pháp thuật đạo tràng diệt dục giúp dân. Nhiều người dân được ngài thọ giới, dần dần buông bỏ tất cả để chấp nhận sống cảnh màn trời chiếu đất.

Hơn cả 13 hạnh đầu đà của nhà Phật mà Thích Minh Tuệ nếm trải, hàng trăm người dân Thủ Thiêm bộ hành ra tận Thủ đô, ăn nằm vạ vật trong đói rét, dù khóc lóc mà vẫn vui.

Ngài Thích Thủ Thiêm có công biến cỗ xe nhỏ (tiểu thừa) thành cỗ xe lớn (đại thừa), đưa hàng trăm người dân về nước Phật. Suốt mấy chục năm nay, ngài sống trong khổ hạnh, chỉ ăn từ tiền cúng dường của đại gia, quan dưới và muôn dân, chuyên tâm trì niệm để thành chánh quả.

Vậy mà bọn phản động tung tin ngài tham ô, hối lộ, làm hại dân Thủ Thiêm. Bây giờ bọn ma quỷ ấy còn bịa đặt chuyện ngài bị bắt và đang vào lò thiêu. Một bậc chân tu, thực hiện 19 giới luật uy nghiêm, hơn gấp đôi 13 hạnh đầu đà thường tình của các tiểu tăng, không thể là kẻ phạm tội. Ai tin chứ tôi không tin. Những tin đồn ấy bôi nhọ ngài và làm mất uy tín Giáo hội, cần nghiêm trị!

Cầu nguyện cho ngài vượt qua kiếp nạn thị phi để siêu thoát và nhập Nát Bàn. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A di đà Phật. Vãng sanh quyết định chơn ngôn: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tát đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha...

Thí chủ Chu Mộng Long đảnh lễ

CHU MỘNG LONG 25.05.2024

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo