Những bức ảnh không giống ai - Lão Phan

Thứ Ba, 01 Tháng Ba 20225:06 CH(Xem: 1154)
Những bức ảnh không giống ai - Lão Phan

Số 22 – Coi tí cho vui :


Những bức ảnh không giống ai

                                ***                   14  ảnh

03SZl8iWf3Q0Fbs72uR9HoizCoORwo6w9YUGE-_mZeuUdM0ko7VqL10mnWpfnJAjxgAKyvfD_QVhnM9tt6JJW_ownKOs_5bFZ1OyQGsgkIjkt4a3EekyeQC4cDHQc_08VV6JGp9E

Không ai trên xe buýt tranh chỗ ngồi này với bạn.


PlqlVZ2fT1XeYZxZb6J4m9JpUcyaJc4RWhgk_gqWvK1aEp0ncvOlWlPFmBq4sRCw2Kof9zIA13lBFOzJ0emvy3EorqF7wx-9hAXAxMTSl9Tqjy2XbfySoorky1zbV8LeELpXnx1v

 

 

 

 

 

 

 

 

Gẫy tay, vẫn…chơi được như thường.

kB1Ge1yA6hYqcWV-MWvkawTfU0Q395RLGtZwmaErsx_sR7dC9T1swyqEOuY0hu723MxVAkhAU_lj4OGmy__fUELglHiFx6T4nBkP2NDUtAhxi0y_8pSTVBr3mK7ppCpTZLheXGnn

Chú ý nghe đây, không cho 1 rìu bây giờ !

_JiBscQYyg6V33py-icv8lMGmnXiTvRPDrMB3t0y-LzRs9aEK7C3gM5l9DqGjfe-6ZZJVhGkwSnWlz5HREvGryr7sCho_tqqqml4fY_nPZq1Ym2R3aU8MqcD3iTmUbsxwaKJLIlH

Nước uống đầy đủ cho mùa thi….

Mwx1Xk2BufisWguP717DVHIqEyZminHhB_m0ZgoZFFiJR1Sj6EVsNZMUijYGQTgqwrt7T1xj0MDlV7V7GsYwRGUS1Iq6nikhjelvzLjuDW60JfPPxqcRn4j5Kzus_mzuDT1Ek_mi

Vì lùn nên khi rút tiền ở máy ATM cũng khổ…

 

7jcXzWvUzC0ujQFnJgHoTdutBlTIbRVcU8ISf4wL2zBKi2lrni7lyaYmdFCkM6HfFadbKDhlgegPT1J-4IEz56hg-Y6cI3VwfmVi2PWi9tfDaan9syU3SQmsry5owB13PEG3rxhY

Ông bố gương mẫu, coi sóc con hết  xẩy !

 

m4DoH-v41sxYdHeiM8BHtFVvkQxRPmYzQ1qRXbNCRC3zHVbkZE_t0o56OaBqWYgwkPphMJ1nHHggmUrFzIrOyEEQoxqz4cA0rp7OMFWL_KvRodnf_ZVezPMfDD3ZAa5Z0FgidwYG
        Con cá …hơi to !


iv0u0NibYPvWQE1CCgyfZKGAZ-pjfRwn9HI6cDY4wkOV8T-p4q84DNk_n2X4VDtHisY7xEqj26QeH6AHAg6elAvMqGiu80HuRTs9gqnZpPXlib5qyPKHjSmxNqhFFTtV9yrd7OQl

  Bánh xe vẫn quay…ngon lành….

 

HjKdQkfClRZqwAz5w_JH5dCJhvgvxsrmBU2r4aUVsTfJFFFHxNeGCBeWbwSfpq_PAicK1MaXFuBzA5PO2cId4d_KxLzrolFMMA21Vqu6bKwqKQ0WltN8j90ZJ65X7TUqHzoj_zZK
Mưa lụt, đi lại thế này ta đâu có ngán !

hTqQ0VuPDCkcyr4hskjalyfwQFoCfoJ0PcymbZKTfbKPdm3uYNsjEjbBj_27m03nhOmgFrnrPOWz7JRqHeRh1tQ5tRnY70fwtnH02JFGrhAfHgMAzc6WuutmbMsfkA7xQ3TwC2iq

 Xế hộp đến hồi….hết xí oách !

V76x-68OGVSgnzWTKvUfiY-qnoaIIuVyGK6K1qhBo9IUTRIl1jRHvzrHWaYUIZe3_adeEmZlAV6ShcFYkaWAeN43HAnGPKaCK1uPU2u89XmUMrdptvd9_CQWktYkU6eor_uGbYDY
Mùa nước lũ, ta vẫn lãng mạn như thường…

nQ76guFKSZKxKDEq2CcjV9A2ZbJphs9TY0wYnuMIktmPQ3W36wDHmB_T7i9LFsnwxr8O-1zQ3SKQ2EYlBKMySJKcs30GfqiYC_9ihZ3lZKMNRbEmIiAPP7NlppF9H0lZoWkf0RUu

  Mái tóc của dân chơi thứ thiệt !

 

uNZM3ZtYcmCzheXMRJ5BkvWeOEzQLUsvSP-bi05i1UUzQMO4saqRlSTukW_mfBsZTrSzmg1nNlU-cxiB9KK6YldDgZegBuliQJCZBDRPsLQGX2p2gSgxiIooihaKL8hDrAWcGEeg

Che mưa. Phát minh đáng nể !

 QXmtpUJfj-czXST9l8TFiSlXP2pmPRtuMRWnvFv_8DMkgqNDho08TrcwXWtNkCLUOc8fFsxJ_S8XeB1krtpaSyOxc8aN-78-1Ak_ClSGKx4uKJpbuirbfjeFaJlNNBjh3pEoCi4E

         

   Trời gió, chở chó đi chơi !

Số 23 – Coi tí cho vui : Vài ảnh… đẹp lượm từ khắp nơi – 14 ảnh


lUqtwvTaUTscSNHJvlAqXJ9tZ3JOoplsX6j6k0lwy22F2qSuDwtFdmvO-lJeUdK64zrzHnBg1jc6K5P3EHb8t-mgKqZIaNoNwyK2kQNntY6A_wGXMYc0tDBRIBtc1ImJESyIfOBT

_DGYwDcU0Qnc1sj00CeFLxL5SYyRAXApAEQU8WzMyO1ZPyXXC7FmgPaLUrSBHB4izJ6LcCZk7slC640ESfEEXZnWO5bohnBsg_aDPfYA14NWwD88w9yrrU4vqDu1SkL44ox7wFLk

 

   Ngạo nghễ hiên ngang trên đường

 

47n4Tk395dhQEhAkmHLW3-FLLgj23BkheBPV4R1lvX6ANJ0OqnL27XRXnOQ1lZtcp6QzM4wHjwYWqFN0JtFIhe8YIPHwCUD_LDSz_xHoXke6KLBOQgGAGoylwGhs3tblbQFpMbgj

 

Thót cả tim với biển quảng cáo.DmZON2B1ixxjSzqX6aCHZDiQKOSOaKLXwAj6pwcS0GZzlHo9npE4FWmr339piZLwfaYLqa8j0uOnylzj2DRU689n7ckfxtNdKC2Wh2GWEnTfylQzjPEF3lc2nLENHNiUCc-Z-MHk

 

11xvJRcaG-55aLr72H7XFY-H6tOq7QsZKBinGPD93-dRLnnoxZaKCsTRXKKnmj1RJopbCqNIPUq-c5uOlK--_B2npYQ-ushhY8TlVKiVtAJs5vTyYMkU0-LpNj_KPOxWR9X5FI6Q

 

An toàn tuyệt đối trong lúc nấu ăn. 
Đem nỗi hận cả vào trong giấc ngủ.


_0K66vbYtOHNNfrWUElsDB1xXIiORR1wtTMwO0dSxy5O7oxKYn8Kt_2VS5OZByIbkHmwC1vT02YwNjDNmaMz3MFEN6SyXmN_zO1x3Zq3ZM1F0mSkyTvsJbYFhO213X9GLjj-Ljbl

Cô dâu chú rể vào đây là để chụp ảnh cưới chứ ?

     Trẻ con không có tội !

 

hK544QYMqFa1wVAshW9ZB8l-BTOSzgLoLBMeJ4Xm_5bWmITYRYRrbTKEiYFjT_HTlQHhMvDa8xZhuI_KME7Q3xhPRzC337gVzI9bNsHyARrjx9k-taHWNJDiD4ldOhmp6JOZw7_w

 

Không cần ra biển, ta vẫn lưới sóng được.

 

dnWVLl-d6QXob-9hXSmA_37qcrFULgA5JsAgJR2gjRyU6w0lydxJLaXKIfB9GspCLI3aqmRAlAz_JTcrQwYQdFI9xND5lB--cG_uXDDHKTnBJsOLxspgJDVZkoQjMkMqc20vt_BD

 

Thế này là khỏi lo  bị chụp trộm !

 

x-Zg0mHe79vbGqywjAYwVDO4R8gFD2ZIlzoye4TGypUvpjG-zMutJzWwQydTAmMJ8lMZ1rM7mOYHzwHTg-mLA207gpbG5AjQRwrfMy9jXrxapmk5dRjtSH2wBOOjbKmjHHUk3vrl

 

Bấm máy đi ! Mất bao công sức tạo dáng .

nTo79hPL1ReHxdhqYvSQk_LlI0S9SeNKkn1birlCZmDZMfjh1htoy9ZCWpcElG6794bqA9rvT_u0XJnQwFdimTC8El7HTPsDrw43M78SVQxstsTnTvrK2BM2M0DvZegRd8XijaiT

 

Quyết chí tu luyện thành tài !

 

KMdft525yZYB_3wuF8nu7wryqtbbSRR_DbWEcQ3DVlx_4NjjevqbrvMNbIJHspj0A1AesjmjlOJziLG8979CjqPleoxCLpYYjR0zfavaNGawBtMIuO71NBikBOQGGoCe6D21OpUy

 

         Cái hố này chắc là để….lánh nạn đây !

 

BmQQ89w2cFqSM0X-KZ-aYX4WH5SShpujVan2ZfDPPkPbIXH4VpKj1BJKXk36fl5nHrhhEWCPoEPliAH98BjHy0nKK_ovS7TjDAx8vtfpxA8UttMDTPNp6YC4gAsXeZBqzA3PGtYd

 

Anh chàng này chắc là…không ra chi !

UelV2lU_1R_jiQ8OmyS2X2Pbgqlz7wb6c4d-r1vvhMinCfKtEeMO1eNDSfwtJXTBXWcDHOngdcDgDIgzq1lJilLePgAqtnebQ8hbYO4KCZnOLrWfbnxNoDbjBQu5172Vo6y9Bdle

 

   Còi như thế mà không tránh đường là sao ?

 

Số 24 – Coi tí cho vui : Vài ảnh tếu ở khắp nơi – 16 ảnh

                                       ----

3tGVPq9uZE6NwsJaOR8pY7nTuGw47ldZCTH6jxHqZmaJ6EJPbEcYN-CIJmt2znGjyNfJS3JCLN2RT0NsgtuILuKKt5-MYlpPTTuhT7WZB8F3n56-QGKUx05W_Nk_klLtDmIuyJH7

 

qZ6nO12k7ltHrmKUYYvdbSshI1H9A3F6P2eG4GOaPc02WXlkCilD_j_--zks7lO_-sT3eZYmAIhVZmzej-8FDEZEp0zsIAPw1OzOt_ascLuVWV65ak3vxVGUL0C0KUDqKpw_TmQX

 

uMFJY7e44jGl9JX2QghERL5a8rsE11xqBJ3lmAn773Ae3S4Tf1kCjb79jf0ppSENEvNMojlHFFuXjBKPSFIaOLDOzCzGwtJbVDH_X_pH51QfU8pYR0lbli2YsCQkddY6RJabKhV_

 

UigYGoUAyW7m1Bk-Q_ZQz_qcQneIarx2ZksFo70Ygor2wO5XEXsP_7zq2x0SuiHZJCGVdgHpzuk4Di0d-42324KIqRs3LGE9aYDa_FEvKu3zE7jQ8hwwUcXO8Oyp1aVT5P4OgtZTUrxw6aIPBXLb0JZZPUO1vfVuvhZA6Y2WA_VTYz_X5sCm71Ql-_V4ArRxK1hxQKs41u3IjSLF64R2JujfHp8xWRlHfOl54T1u81OmDIur7H0fd6KKdNOZbVSiVCeP0qvd9xU6DUnp

 

S80C-iT5oFsGGbqOMrxQNDBwyK-EKhRL3YE_62SzSizdYk7rJbMxYz4NUcBUzbFYDSxF45QHxUYEr3FuBN02oSutypdSAUws2mwy-4ZiQJo4WZo5J3fyaKBaIO_U8kgn5_d2cpu6gL1L_KQaB5kfR4pZ9NaCd00Pkh6zXeJCUqxAL2AbveyaWxjcbfqqcy_WcR6G9GVY4BHg9FP0EoRYRL1kNwZ-KOLDvazlxXpH7NK8sNUf6IlHj50Bq9ZVPdwopJ5QnNqS1EaApFuP

 

jipUId5OF2l04yRmMk2NCChYFArBY___p00zWRTLUsYSkd1-seAefks7vCJkhkUn1CWRrGEG4F_2cndjBLxS0n8mj97nVnLGDxxG9ZEQz7gRfHtWxgZo3FoBj2OwLF7A5FHZVuSB

w2wNnW4VRuMOF-ghDlV_YIWtSLNjntFHVjnf08fzrLB-1D0RmFZrw6AZM9WizBLgPuzujcAfFbUjIVAP0KJk69hO-5iVF_P1GuqPnPWRQJDsX3Ln09d3iSxaM8PtOJbrSP_3Eaxs

 

clf7aNtkaPjCl3YgnuTGI8mURPMH8b6V9b26-_W7uqXrKUWblEV0WTt3Rz96lWmtC0j6Y8CiHx4KnEVgxJhXYYZWhvKZyPdb2tCXr2iwBHwxPWD74FGh84717V9YC4Tr619IcIwk

 

AROg2nfwTVCmYbYGyIL1rTpAFzoeOeyBPIZUJB3adhKZyyIyrW6fZjVAGwqUfcAo_81A0b8vD8-7bB3O2EM6sdETygsFLM74hofiiHe71zPJphEudyFyK09TdzfnQ_8sojRC4UJ3

 

Q37pfjrrdKZ14NtkaIWVjd-bnG5Ul3CqZ5RuDUcJclcNWSUZSRCCyKOfcVhCrRu2S-I5gNqV9_9w4gis3T3UnUbo4vqNwKDPeQ1Bcoa1qnv6yBxL8MEjVusUc_gh5efsHfFO_EAVMcovSNXnHSbK76mTq0R_etyuddAw9-ObUHcsNYgld1ozdJvKEEHV5T58cHFPDI5NSj1mkAZEB67IDuDhukEsIMAsL0KWs3LaSpQdSkTz1cw0IEqt2KmSoQvG4Gkv97WcJjGOq24Y

 

rYSk-KX9XC17smdgrMhLW5AXDL8owLF7RyHbLGA_U5hxaSJly6l8SnvBa5sT0p7g7wVv3RqZK-vbmR0NveJ3lFPyJaZNeGeZoJemQTRGa-P_57VZIO7sloWa1NbPcB4QzSeTGQC1

 

w9YDLJPtoniaCxuTcCiozYWY71Q9P9hxRuwGIT-5UG1LRRyDnYEbJ-t5wKWZ95PogBbDAl5omlDa9WfQwym_w5-L4tseG7rzVGtnna4lKBi_SoCnVdO2KJBvySWjvht5ZNoMnVxB

 

                           Lão Phan …siu tầm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn