Bùi Chí Vinh - Để cho dòng tin không bị quên lãng giữa dòng đời

Thứ Năm, 20 Tháng Giêng 20226:00 SA(Xem: 581)
Bùi Chí Vinh - Để cho dòng tin không bị quên lãng giữa dòng đời

AVvXsEj83ekvUGNu0bjubf9ay3WPn8I9wCKEuK03WG_EZBbpKtowbuHXvKgo_gTchGQHkOPUlVLIH-fpf-DihJ4hGhcVY4nSJ1RQ2vWJ3JlbbQ21D4gdhSCmwbD0y5BLMGnRSVYqiI1SO_GA3y0xf8xka9Dz6kMnxb7pL4pcxjRUageyFg8mYM2udAqhlF7O8w=w281-h400

Bùi Chí Vinh : Đã 48 năm Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa qua trận hải chiến quá chênh lệch với Việt Nam Cộng Hòa ngày 19-1-1974. Mối thù này không đội trời chung.

Đối với thi sĩ và nhân dân chỉ có một thái độ duy nhất: Không để chuyện mất đất mất đảo biến thành một dòng tin bị quên lãng giữa dòng đời. Hai bài thơ sau đây một bài đầy ngậm ngùi, một bài đầy hy vọng về tiền đồ đất nước.

ĐỂ CHO DÒNG TIN KHÔNG BỊ QUÊN LÃNG GIỮA DÒNG ĐỜI

“Đã 48 năm Ngy Văn Thà, Hm Trưởng chiến hm Nht To t trn Hoàng Sa”

Dòng tin lt thm gia tin, tình, tù, ti

Cuc hi chiến mi ngày nào còn nóng hi

Gi ngui dn đi trước s h hng người đi

Thiên h sn sàng chy theo vàng cho đến đ ht hơi

Sn sàng bán tước mua quan tiêu lòn bng mi giá

Sn sàng đem cht thi Formosa 500 triu đô la lên bàn cân mc c

Nhưng đ cu mt vết thương trước 1975 thì xin li, đng hòng !

Chuyn cn làm mi ngày là “tin, tin, tin” ch không phi Bin Đông

Không phi đòi li Hoàng Sa, không phi biu tình yêu nước

Ngi quán hoc đi đường là phi dòm sau, ngó trước

Ăn cướp bng mã tu dao găm ngang ăn cướp bng …còi

Gi thêm mt Trường Sa b liếm bi đường lưỡi bò thì cũng như bin b bc t, em ơi

Em có còn nước mt cho Vit Nam ti nghip

Hãy khóc mt ln đi em, khóc như con cá chết

Đ cho dòng tin không b quên lãng gia dòng đi

ĐÁNH CHO SỬ TRI NAM QUỐC ANH HÙNG CHI HỮU CHỦ

Mượn li hch Hoàng đế Quang Trung làm ta bài thơ

Đánh v mt vào gic Tàu xâm lược

K thù đâm sau lưng tt nhiên đánh trước

Chiêu bài dùng Hán gian tiêu dit người ái quc Vit Nam đã quá li thi

Chiêu bài bt ming nhng người dám chng bt công đã b lòi đuôi

Khi thơ đã biết cùng nhân dân chng gic

Thơ được mài bng máu Rng Tiên nên rt sc

Thơ được tôi trong lò luyn áo cơm nên hóa thép Lc Hng

Đánh cho bn cõng rn cn gà nhà v mng vinh thân

Đánh cho đám rước voi giày m t phi php phng trng ngc

“Đánh cho nó chích luân bt phn… phúc”

“Đánh cho nó phiến giáp bt hoàn… hn”

Đánh cho tan tác lũ tay sai Tàu cng

Đánh cho gò Đng Đa mãi mãi ngp m chôn !

BÙI CHÍ VINH
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn