Chuyện thời sự: Miền Trung: Nước lũ dâng cao, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập -Lão Phan.

Thứ Ba, 20 Tháng Mười 20209:22 SA(Xem: 4117)
Chuyện thời sự: Miền Trung: Nước lũ dâng cao, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập -Lão Phan.

Số 132  - Chuyện thời sự:

Miền Trung: Nước lũ dâng cao, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập -  9 - 10 - 2020

                                     *

_Rk5pnAgOdAJoCoyYWV7RG-mCCqtor42DgzZmR2UZPlLNfV5N2CGJXTg0XnLUUR20cAmJ92Fx2ghI6yEExxml7F1yjo6tFH1YB2--USWqRrW2AT4Sfrwu5Sw41da2CYwP9-bbTZYKUJOjSfNqQ

 

Trung tâm lũ Tân Hóa nước ngập đến nóc nhà.

 

diWbSoS0dIOyZ4BVTVunX3Ss53CXMbPt1bcYxWMEiAorr3QTSWJRYXPBqdm1PajxR_JAxIwRyqApR1uiJKycUV0GurlUQ4u8GrQcySR1vOIk11gUXpHu4dCKe_Chz00aG4SZUggscIYAIZ-BRw

 

Dùng thuyền di chuyển dân đến nơi an toàn.

 

_Yq2q4BsxrFTpcMaP7wxM26QNauHvvoQGswxj9BaOlQ5bGzIMOPuTskPZkMcjERyyIzoDNrqmFNSMaFSfdyHYIVzhdGhdJ8i7qfWh34tWfvG4KgVrIQsH4Jvev4Q2Tp889ombx95-B24_waM8Q

 

Nước sông Hàn Đà Nẵng dâng cao.X283gbXKz04FyTY22u1huDojwKztZ7AvH8CpZEcj9sXh1yYJ3_D-GkUw4JxaY-tZGByJLuDoKZduYdGEPlOiZUPgh02T6Gxv-HjM2pUAmGKEu8o0S839ELsrZ8vB4SX9s8mMqlAHW1jfwdcLAQ

 

 Nước lũ dâng cao trên sông Cu Đê, cô lập 65 hộ dân thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. 

 

6IMNHNcS7MOff4jSIZo_PqczSR3VJ9Qb6yDc_b86GenR_abjPRgqp1G49uG39u_OspHhcqtJV8eUzFkXX0CkFSUD9n2DXu6hsJwOrcTRotgUCmAKjqY_UV7jJtLg-gXpxcEYhD5krW9zLOQFJQ

 

 Khu vực Âu thuyền Cảng cá Thọ Quang.

 

44vb3Lj2qS62NRgGk2aLm5xn1GTgvS45mq_eeudYnM8rzLc_taSSl1y1V4RzIomb40XtJOjRUnhR-5gGzj4wxfVLpIJBkb8NjGoKaAGe3dzIs08Aew0zkKco9PDUMKiXyScPp0rNzAD_OL41tA

 

Sạt lở trên đường ADB5 Trường Định xã Hòa Liên

 

cbgqZmTPdOTLq0W4RKUT8827O9wW4K8IrHx_lj4KkLzzT1MPrDG-_uRMvMTAeyTMIK9VCKfe8JQG87HdYU9JRyvHDF7q4LyeSZOtGN6A8PYvr4WJcwP-_ejsJIg_tumB4nABOHhr_gIAtHL_GQ

 

 Khơi thông khu vực ngập lụt tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

 

HnpBNvq5bR4bX7tML0L1opjUlQVJGnNPOfIu-jZX3rSCKhkFG8KyXVunXMmRjf7hMT0SBzZxf5YPC3PFgoDgxKrnAUUQSMI8FFd95s6km_a8qvjEzn6kraNuGiN72kYwuf234WdsFY-Nzs5xFQ

.

 Quảng Trị hứng chịu đợt mưa lũ lớn nhất trong mấy chục năm nay.- Nước lũ vẫn lênh láng ở nhiều vùng quê Quảng Trị.

 

GhIZL6vlRui0EYyq7zBqUm8Y3owKF13uBI40iGl3CdReljO1Kf_IHgEbkqble_mDvnHQe4enbEsfZVV5Op5YBwO5ysYEm1UlQY1RH27T6JQwXFo-zfcNZaKYH8-8Jyybdn72Uau6WI5gWwBTDw

 

 Một đoạn đường giao thông ở miền núi Quảng Trị bị mưa lũ gây sạt lở.

q7RsmgjOqMr9dA64Tod8AleoXedvZ2c4jp8BIIU8clxKvuPkLYBPh8N85gI8IuUGJ9OjE8_4jsT4giWUybqrIuSvkhCyUJar9XX-Y14Bv1QM42UQ-XRcv5TWFmCh0BXS84ocvJH3djigju4kYw

 

Nhiều trường học ở Quảng Trị, khi lũ rút để lại nhiều bùn non được bộ đội giúp dọn dẹp vệ sinh.

 

4fsZGLr5WVUSCm5VMZqrLG5Cy3wTnbp0b0uaEATa-ts0dRXZY_qXWA6ruav18aQxZZAvTP0vHfpsbotpGwUk65owSFarx7Lrsejdn0FIwezuU0QYciW1B_Z2llJZnHs6aruVpEyAlRvW5kaHeA

 

 Nhà dân ở xã biên giới Trường Sơn bị ngập sâu trong lũ.

 

AVh0hv0EOrMgQ2eHgHAt3PCT90Df0q9boqj0asH2x0n02t0u0Xi0sUxRCz6h5DiMd-kJa6QnfgcL7UCNNeGJdZKCcO5-cxBfsXgkevJjTvaFRIYl6kM1q__tWkLOrTusU9CdKXx_OfGRl9x77Q

 

 Người dân Tân Hóa tránh lũ an toàn trên nhà phao.wde0ZSBdhsfdCOxZJc8Uz8xdV4cTfAulpwwxuuPPlVk2rXnA44GSEUnChzD5XWgOqbL7HgYOrNX09boMHHaT1ThXTTnfBISm8VjJ4OAPSfMX90wU2ze57AV5cIKTR5k9nC0Ia6fyfKYjKM3pTg

 

 Công an huyện Minh Hóa sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt sâu


                    Lão Phan sưu tầm (HNPD)
*************************

Số 134  - Chuyện thời sự :

Thành phố Cần Thơ của miền Nam ngáy xưa như vậy, mà nay cũng thế này12 ảnh

                                *                   19 - 10 - 2020

Gp2zLruINahmSFdB0VpGJXKh08-XuwyCUD_-rwP51Ez0KFZcJFwYSatlcWEmR7Pw0fwT7paHPkhiQDVLWCvhSvvzDTXJerKy9gchRQp6jMioL4WefZjyxW0P0b7ej9edkvVWumFgdx3AwLeLeQ

 

NAVNSlOY3BWAfrwaQdpkgW143wLk7WL5BA5lkX-w04pI6id1Ct4gttlOKfh8DOrPi77nfp9W7ndV49rsc3aWPp2u1dIG-sb6s8zF5ISkcTqBnpl-sv3RKn-Fn2WlxuxAauYWSS5iYNuoIr0iXg

 

Học sinh rời trường lớp ra về…

 

GVYFWdpCW7a5-7RbUknvjTo8y_dxT_NZQEsOoxqCZ5-6QMDYmBMyJrGqbyTjlWScZavwMaRyx1nuCZC9JA84GlNdbm7vbr6B1bWOcVSBHSbBTtPHnVXUQGPA1h36vO_6wPEQGnVTnpTz-mw75A
Yx58Fes_VgeHdmYJvcpmjpIrxhVapS_ztKRVSSfP-4IJpU_jTqaBRFrnblz1oQnbAf5XVSLpugpFe874rpQLFDf5kbSAlcoZApRO58B3mbxGOQhqFtf4sb6vpz-l8ulNG-6OlLHpCYJvthqJEw

 

J0pcOFy1pcWsRfHQZk7GdXc5hBY5oSi6zbpLXW7MYn0DvZ6LwqLqdB99vRhC1-C9cEOIgDWVqU5YpZgHUwTUoJ8ae-xzbtXXw3JDwozAxKC2AxaTkFYnkUcDXNbGf5OfY-XD9zupC3FcHwg9fw

 

Bà con giúp đỡ xe chết máy khi đón con ở trường về.

 

64tAwIcG3sULjKHvPzxU3WHX7ZOLk_CCBat1x1c4HYP0NVJM2H4dRwR75VIdmzX6cNjnvTSVwUsBr-1Z_s1IPpA0nV_aYl8zwIaS1IoNHYiAxVjfMQt2o0H6AOxkdY83vuz6MY_rkYw6ckxokA

 

Nước đâu tràn vào thành phố thật kinh hoàng.-8bHl8RnJu6RTiNX-kfBwGfxeeWCG3BDI2z3XGlIE7jZxI70q13CKl09fmtwvtdWTysYfhoTy33nmOTtgWFWPAe5bzZlpArTS8Xe8m9qCwWYD_kjVGj5byXIk6TOkeGIZLh85i-FLJgSfb-dGQ

 

Dân không dám ra ngoài, mọi sự phải chờ nước rút.

 

AKByP8Cd54Yol6kpBImglHchuE7pa86jRSEIql7F0rSGQqLT65lQJ6v6X-d4cghbptm8W7itVIzbFcP_tOB9_zRNgFFhXuKU9-13A8W3ExshuETK81-ilJnHjlk0odIv6yH-miKMZ2qH7ZTneg

 

Nhóm nhân viên nhà nước cũng chịu chết, phải chờ.

 

Zd4AnUw_ulhy84nhlPqdx1vJWNbqf1_dcvyHB-2oLgnwt03ZYgZdRAFNlvGdU22J7ijO6SlDIUuesSNxQ_8jkiRBSIHRAuIRSp8vD4ZdbotxpbkwFvmJ04MilxKu5lu68HhjOAUMbFdVMEzJZQ

 

Cảnh ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) sáng 19-10…

 

vNbSiRRq7t8Z-ZpUtsL9HtQKdXmha0SRLnRCr7slWjqTaW3w7oCNqY7zOZkFbSK-USny45Dovzs4RCWlxEpa2lgANyfNA4IIf4W-2ZhA4HhfMcVNwRRMTHWSivbbVeJxh5QX72ixXStu0IGuRQ

 

Y38DTCnmAXuuxxG1Opu-Ku-pSvJ4aE84j4n1zpW3f3XM2sAjA3FGJKPLXS-Cplq7Lu9TTWyKNVBtWBthehQfIzrHn7LcG0wwYEirBO1fxECqPQCggw80J9dvnQaA5YBFfjT0npsTWNWCwRp7Sw

 

Công an chỉ đường ở ngã tư…

 

jn66F6CcU7y8S5lyRLZwiSqn8ECl8mTG6uM8mdAqcIwqtT1WAqklqMUihlDtMDY6Bbo7P92K7vDOS8jVt5Ji46QexNxrWrslvU4qHTLxFezbYJo0c2oX2zyzYi8djIsWPuBmQJtlAcH-595-9g

 

Công an ra đường giải quyết những vụ xe ch

Lão Phan sưu tầm (HNPD)

 *****************************

 

Số 133  - Chuyện thời sự :

Cậu bé bán chuối kiếm tiền nuôi mẹ bệnh nặng 

 20/08/2020

                                                   *

    Mẹ bệnh nặng, M. phải bỏ học để gánh vác gia đình. Hàng ngày, cậu đi bán chuối lấy tiền thuốc thang, chăm sóc mẹ. Thậm chí là nhặt ve chai miễn sao có tiền.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn đang được cắp sách tới trường thì cậu bạn L.V.M ở Bố Trạch, Quảng Bình đã phải nghỉ học, một tay cáng đáng việc nhà và chăm sóc mẹ bệnh nặng.

Câu chuyện éo le của gia đình L.V.M đã khiến nhiều người phải xúc động và xót xa khi biết đến.


4DLA2Us1_PLrjQC0UzhGo8_EISDPXr80U8CAxCGKAzGsXTbir8fagRhWdyu0DYjfkJ1PlwOujWHcqUDahV2Ex6RW6KPU5T57Y6V3aWYo_aIqTR2otQzAxcZIr2ER0aBoLZj54hJp_gtA3GMk1g

Căn nhà nơi 2 mẹ con đang sống. 

Nghỉ học để chăm sóc mẹ bệnh nặng

   

    Do cha là người có tính vũ phu nên đã ly hôn với mẹ M. từ sớm, 3 tuổi cậu ở một mình với mẹ. Trong suốt 16 năm sau đó, bà đã làm mọi việc để có thể nuôi sống bản thân và con trai, từ việc dậy lúc 3 giờ sáng đi mót mủ cao su hay đạp xe hàng chục cây số lấy chuối về bán kiếm từng đồng bạc.

    Cuộc sống vốn vất vả, những tưởng hai mẹ con sẽ khỏe mạnh bên nhau nhưng nào ngờ, mẹ M. phát hiện có khối u trong cơ thể đang ở giai đoạn cuối. Sức khỏe của bà giảm sút nhanh chóng, ăn vào lại nôn ra, khối u di căn khiến mẹ M. ngày càng yếu hơn. Sự sống người mẹ cậu bé cũng chỉ còn biết tính bằng ngày. Hiểu được sự khó khăn của gia đình mình đang gặp phải, M. quyết định xin nghỉ học để kiếm tiền mua thuốc thang cho mẹ.

 

Hiện mẹ em đã rất yếu, mọi việc chăm sóc mẹ đều do một tay cậu lo. WLZgOiuL5vFSOYDbh8zGF-bgn6HsWOC323HwPS01b8YKDdMAOpmuxxhtIHZQhwMDhN8wGh4sLwHyGCwTZw3QAL9NMERObDMyJUWmqZ-s-I3-MIEgJ0vUuuLW6g8yvDmz8FrgcMJYiTP_DDaXKQ

Bán chuối, nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập

 

    Em bắt đầu làm thay công việc bán chuối của mẹ từ sau Tết. Cậu phải đạp xe vòng quanh làng, gõ cửa hỏi từng nhà xem ai có chuối chín muốn bán không. Nếu mua được, cậu lại chở chuối ra chợ mong bán được mà kiếm vài đồng. Cũng phải mất tới mấy ngày, em mới quen được với công việc này.

    Nào chỉ có chỉ bán chuối, Em cũng cố bằng mọi cách để có thêm đồng ra đồng vào với việc nhặt ve chai. Mỗi ngày gom một ít cất vào xó bếp, đợi khi nào được nhiều, cậu sẽ mang đi bán. Việc này giúp cho Em có thêm vài chục nghìn mỗi tuần nên cậu cũng cố gắng làm.


M. mua chuối của người trong làng rồi mang ra chợ bán. OmzEIbYvbMbo5EofklWLmtQyZxRLUt3Qa_GxJSU1JTQsSY4thQV9-Jd-EbHXh8OEf4wUyRdo8P7_jPOHfkCGPL0abb2Vd4cSBngBnGiH7Qz7VuOMTf3VwfCSISXAIOH2cI1G4zTzt-Rkc8yL3A

Ngại ngùng không muốn gặp bạn bè

 

   Trong những ngày đầu tiên đi làm thay mẹ, khi mua chuối mà gặp bạn bè, M. cũng ngại ngần. Vì việc nhặt ve chai, M. bị nhiều người không hiểu hoàn cảnh nói là bòn mót và ban đầu bản thân cậu cũng thấy xấu hổ, không dám nhặt nhạnh vì sợ bạn bè chê cười. Thế nhưng mọi cảm xúc ngượng nghịu ấy cũng nhanh chóng qua đi khi nghĩ đến người mẹ đang đau ốm ở nhà.

Mới đây, nghe tin mẹ M. ốm nặng, bà con xung quanh rủ nhau sang thăm hỏi. Cũng nhờ thế mà 

 

hai mẹ con mới lại có thêm tiền để trang trải cuộc sống.

 


Mọi việc trong gia đình đều do M. cáng đáng. 6oHLXRyYfKiGgAjvgVFx3iG7pHbfCkTeAUbXIbZf1gHKZotLJVVbd8mKU1KWggqZYVg8x23gOQJty2bU4zNVJrLv3K6yB1lpNTJLEf83mDgC3y7yBR_VxmmBWTPNwfQbHKqBigS7zhUzonK9zQ

 

   Giờ đây, M. đã vượt qua mọi trở ngại về tâm lý, không lo sợ bạn bè cười chê vì với cậu, chỉ cần có tiền nuôi mẹ thì chẳng cần phải ngượng ngùng. Dù hoàn cảnh khó khăn, éo le nhường ấy, thế nhưng M. vẫn cố gắng lao động chân chính bằng sức lực của mình và làm tròn chữ "hiếu" của một người con.

 

   Một trường hợp tương tự của L.V.M là hoàn cảnh của em T.H.A tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Em phải nhặt ve chai phụ giúp gia đình vào mỗi đêm vì cha mất sớm, mẹ lại bị tai nạn giao thông dẫn đến vẹo cột sống. Tiền bán ve chai của em sẽ giúp đỡ mẹ tiền thuốc cũng như tiền sinh hoạt trong nhà.

     Sau khi câu chuyện của em được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có nhiều người liên hệ và giúp đỡ để em đỡ vất vả và được đến trường.

                                                                            *


4Y7tplySbHtvCOtzyWJK6M_ttZbipue_BjOLqGFW4vgGmQXCN2kTa6g4mbxd9Zoc7TU2W-U3finqOE7rgU9hVLD35d9RvrD5ndwplYbGEmGl9j9fsuWzwUA3EHvQQKqQOuz77EXrviQE-6MSWw

Quý thay có những con người

Hi sinh tất cả cho đời Mẹ Cha

Tuổi già, sức yêu vì ta,

Xưa kia gian khổ cũng là vì con.

Còn Trời, còn nước, còn non,

Cầu xin Thượng Đế cho con người này

Sớm qua cảnh khổ hôm nay…


      Lão Phan (HNPD)Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn