Mẹ Việt Nam và hũ mắm Tiên Lãng - Nguyễn Bá Chổi.

Thứ Tư, 21 Tháng Mười 20204:00 SA(Xem: 371)
Mẹ Việt Nam và hũ mắm Tiên Lãng - Nguyễn Bá Chổi.
  Mẹ Việt Nam và hũ mắm Tiên Lãng 
(Vụ cưỡng chế ao cá của anh em Đoàn Văn Vương)
                                           Nguyễn Bá Chổi.(HNPD) 
zzzzzzzMẹ Việt Nam và hũ mắm Tiên Lãng (Vụ cưỡng chế ao cá của anh em Đoàn Văn Vương)
Ý kiến bạn đọc
Thứ Năm, 22 Tháng Mười 20201:23 SA
Khách
Nước việt bỗng thành hũ mắm hôi
Nhờ công bác đảng mới suy đồi
Nhà dân quan phán chòi canh nhá
Ao cá điều quân cướp sạch thôi
Đất cảng đại ca Ca oách nhất (*)
Đoàn Vươn Tiên Lãng dẹp cho rồi (**)
Đàn em lao lý Ca lên tướng
Giòi bọ tham quan thối cũng xơi
Cái Hĩm
(*) Đại Ca = Ông Đại Tá tên Ca. Tiếng pháp caca là gì thì phải hỏi bác Chổi.
(**) Đoàn văn Vươn người huyện Tiên Lãng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn