NGÔN TRÍ, NGÔN DŨNG - NGUYỄN NHƠN

Chủ Nhật, 02 Tháng Tám 20204:35 SA(Xem: 533)
NGÔN TRÍ, NGÔN DŨNG - NGUYỄN NHƠN
Chu Dung-han
Sách có chữ:

Thất quốc chi đại phu bất khả ngôn Trí

Bại binh chi tướng bất khả ngôn Dũng

Đực làng Bưng Cầu kháng biện

Riêng trường hợp Dân Quân Cán Chính VNCH

Vì thời thế bất toàn

Nhưng đã làm hết sức mình

Chiến đấu cho đến giờ chót

Mới buông súng theo lịnh

Thua trận – Mất nước

Đi tù khổ sai vc trả nợ non sông

Nhất là đã hy sinh đổ máu

suốt 21 năm

giữ cho 18 triệu dân Miền Nam

được sống Tự do – No ấm

Như vậy Dân Quân Cán Chính VNCH

vẫn khả dỉ NGÔN DŨNG NGÔN TRÍ được

Chỉ trừ hai hạng sau đây

mất hết tư cách kháng biện:

Một là lính đào ngũ trước địch quân ( Déserteur )

Hai là dân chính đào nhiệm ( Abandon de poste )

Hai hạng người ấy mất tư cách

Dân Quân Cán Chính VNCH

Đó là lý do

Vì sao Dân Quân Cán Chính VNCH

vẫn ngẫng mặt cao đầu

Ngôn trí, ngôn dũng với cu li việt cọng

và những ai mất tư cách

Quân chính VNCH

Nguyễn Nhơn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một 20209:47 SA
Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một 20202:04 SA
Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Một 20202:00 CH
Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Một 20204:00 SA
Thứ Năm, 26 Tháng Mười Một 20206:00 CH