Năm 2020 và Mật Ước Thành Đô năm 1990 - Huy Vũ

Thứ Bảy, 23 Tháng Năm 20204:00 SA(Xem: 507)
Năm 2020 và Mật Ước Thành Đô năm 1990 - Huy Vũ

Năm 2020 và Mật Ước Thành Đô năm 1990
Huy Vũ (HNPD)

Vào đầu thập niên năm 2000 trong cộng đồng quốc tế có tin đồn rằng,
có một hội nghị thượng đỉnh bí mật giữa đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) và
đảng Cộng Sản Trung Hoa (CSTH) được tổ chức ở đâu đó bên Trung Quốc (TQ).
Theo tin đồn này người được biết là trong hội nghị, phái đoàn đảng CSVN và phái
đoàn đảng CSTH đã cam kết sẽ làm hết sức mình để giải quyết cuộc chiến tranh ở
Cambodia, đồng thời bình thường hóa việc bang giao giữa hai nước và sự khác biệt
giữa hai đảng. Ngoài ra, tin đồn còn tiết lộ rằng, tại hội nghị mật này phái đoàn
đảng CSVN đã bầy tỏ với phái đoàn đảng CSTH ý chí muốn VN trở thành một
vùng tự trị tương tự như Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương và Tây Tạng. Đề xuất
này của đảng CSVN được các giới chức đảng CSTH hoan nghênh và chấp thuận,
đồng thời còn quy định một thời gian là 30 năm (1990 -2020) để đảng CSVN thực
thi những bước cần thiết trước khi hội nhập thật sự vào đại gia đình CHNDTH.
Thật khó khăn để có thể xác định là tin đồn này là thật hay giả vào
đầu thập niên 2010, tuy nhiên sau đó cũng đã có một số tin tức liên quan đến quá
trình hình thành Hội Nghị Bí Mật được tiết lộ. Dưới đây là một số tin tức liên quan
đến việc hình thành hội nghị bí mật này:

-Vào tháng 10/1989, ông Kaysone Phomvihane, TBT đảng Cách
Mạng Nhân Dân Lào kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Lào sang thăm Trung
Quốc. Nhân dịp này đảng CSVN đã nhờ ông Kayshone Phomvihane đề cập với
ông Đặng Tiểu Bình, TBT đảng CSTH, về việc bình thường hóa bang giao giữa
VN và TQ, đề nghị này được Đặng chấp thuận với điều kiện là VN phải rút quân ra
khỏi Campuchia.

-Ngày 05/06/1990, tại phòng khách Trung Ương Đảng ở Hà Nội, TBT
Nguyễn Văn Linh đã hội kiến thân mật với Trương Duy Đức, đại sứ TQ tại VN,
vào dịp này TBT Linh đã ngỏ ý VN muốn bình thường hóa bang giao với TQ.
-Vào ngày 16/08/1990, Hoàng Nhật Tân, con trai của Hoàng Văn
Hoan, cựu đại sứ VN tại TQ và cũng là cựu Phó Chủ Tịch nước VNDCCH, đã đến

2

đại sứ quán TQ tại Hà Nội gặp Trương Duy Đức để nhắn lời của TBT Linh là các
nhà lãnh đạo đảng CSVN muốn trực tiếp gặp các nhà lãnh đạo đảng CSTQ.
-Ngày 21/08/1990, Trương Duy Đức đã đến gặp Lê Đức Anh, Bộ
Trưởng Quốc Phòng và ngỏ ý muốn gặp TBT Linh. Đáng lý ông Đức phải gặp ông
Nguyễn Cơ Thạch, Bộ Trưởng Ngoại Giao mới đúng thủ tục bang giao quốc tế,
song vì ông Đức cho rằng ông Thạch chống TQ nên qua ngã ông Anh để ngỏ ý
muốn gặp ông TBT Linh.

-Ngày 22/08/1990, TBT Linh đã tiếp đại sứ Trương Duy Đức tại nhà
khách Bộ Quốc Phòng, vào dịp này TBT Linh đã bày tỏ ý muốn viếng thăm Trung
Quốc của đảng CSVN.

-Ngày 28/08/1990, đại sứ quán TQ tại Hà Nội nhận được tin từ Bắc
Kinh cho hay là TBT Giang Trạch Dân và Thủ Tướng Lý Bằng mời TTB Nguyễn
Văn Linh, Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười và cố vấn trung ương đảng
CSVN, Phạm Văn Đồng, thăm TQ vào ngày 3 và 4/09/1990. Tin cũng cho hay
thêm là việc đón tiếp phái đoàn VN sẽ được tổ chức tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ
Xuyên thay vì tại Bắc Kinh với lý do là muốn giữ kín cuộc thăm viếng này đối với
thế giới bên ngoài.

-Vào năm 2004 (14 năm sau Hội Nghị Thành Đô), tờ Hoàn Cầu Thời
Báo (cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSTH) và Tân Hoa Xã (cơ quan
thông tấn của chính phủ Trung Quốc) đưa tin: “Trong khuôn khổ hội nghị Thành
Đô, Việt Nam đã bày tỏ ý nguyện muốn trở thành một khu tự trị thuộc chính quyền
trung ương tại Bắc Kinh, như TQ đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây,
v.v. Phía Trung Hoa đồng ý chấp  nhận thỉnh nguyện trên, và cho Việt Nam thời
hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến
hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.’’

3zzz1

- Vào năm 2008 (18 năm sau Hội Nghị Mật Thành Đô) ông Lý Bằng,
cựu thủ tướng Cộng Hòa Nhân Trung Hoa (CHNDTH) và cũng là một nhân vật
then chốt trong hội nghị này đã viết và xuất bản một cuốn
hồi ký có tựa đề là “Hồi Ký Bang Giao về Hợp Tác và
Phát Triển Hòa Bình của Lý Bằng”. Trong cuốn hồi ký
này, ông Lý Bằng đã tiết lộ một vài tin tức liên quan đến
hội nghị Thành Đô như sau:
*Hội nghị bí mật giữa đảng CSTH và đảng CSVN được
tổ chức tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên vào tháng
9/1990. Phái đoàn VN gồm có Nguyễn Văn Linh, Tổng
Bí Thư (TBT) đảng CSVN và Đỗ Mười, Thủ Tướng
(TT) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(CHXHCNVN) và tùy tùng; phái đoàn Trung Hoa gồm Giang Trạch Dân TBT
đảng CSTH và Lý Bằng, Thủ Tướng CHNDTH và tùy tùng.

*Trong hội nghị, hai bên đã cam kết sẽ làm hết sức mình để giải quyết
về cuộc chiến tranh ở Cambodia và sự khác biệt giữa hai đảng cũng như giữa hai
nước; trong cuốn hồi ký, ông Lý Bằng không hề tiết lộ về đề nghị của đảng CSVN
muốn VN trở thành một vùng đất tự trị cùa TH như Tân Cương, Tây Tạng, Mông
Cổ và Mãn Châu.

*Trong hồi ký ông Lý Bằng cũng cho biết rằng, sau khi hội nghị chấm
dứt, tờ Thành Đô, một tờ báo của tỉnh ủy Tứ Xuyên có đăng tin rằng: “Phái đoàn
VN có bầy tỏ ý định trở thành một vùng tự trị của TH như Nội Mông, Tây Tạng,
Tân Cương và Mãn Châu. Đảng CSTH đã chấp thuận đề nghi của đảng CSVN và
cho phép đảng CSVN một thời gian dài là 30 năm để giải quyết và thực thi các
bước cần thiết trước khi chính thức trở thành một vùng tự trị của CHNDTH.” Như
vậy, theo hồi ký Lý Bằng thì tin đảng CSVN đã bầy tỏ ý định muốn trở thành một
khu tự trị của TQ đã được tiết lộ ngay sau khi hội nghị bí mật Thành Đô kết thúc,
song có lẽ vì tờ Thành Đô chỉ là tờ báo địa phương của tỉnh ủy Tứ Xuyên nên
không được phổ biến rộng rãi do đó tin này đã không được nhiều người biết đến.
-Vào ngày 28/11/2010 (20 năm sau hội nghị mật Thành Đô kết thúc
và 2 năm sau cuốn hồi ký của Lý Bằng ra đời), Wikileaks, một tổ chức phi chính

4

phủ, do Julian Assange thành lập năm 2006, nhằm công bố các tin mật trên quy mô
toàn cầu, đã tiết lộ rằng họ có trong tay trên 3.000 bức điện tín mật của Sứ Quán
Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian từ năm 1990 tới năm
2010, một trong những bức mật điện liên quan đến hội nghị Thành Đô năm 1990
viết:“… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản,
đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải
quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp
tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do chủ tịch Mao
Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ.

 
‘‘Việt Nam sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt
Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc
Kinh như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây. 

‘‘Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho Việt
Nam thời hạn 30 năm (1990-2020), để đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các
bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.”
-Vào năm 2015, một cuốn sách có tựa đề là “Deng Xiaoping’s Long
War: The Military Conflict between China and Vietnam, 1979-1981” được
xuất bản; tác giả cuốn sách nà là Xiaoming Zhang, Giám Đốc Văn Phòng Liên Lạc
của TQ tại Hong Kong. Trong cuốn sách này Zhang có đề cập tới một người có tên
là Viên Lực Phong, giám đốc nhà khách của Tỉnh Ủy Tứ Xuyên, đã tiết lộ với ông
rằng:

“Chúng tôi đã bố trí Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng,
mỗi vị ở riêng một biệt thự, nơi đó họ được hưởng thụ những làn da thu thủy nét
xuân xanh, phục vụ nào là tẩm thất (nghỉ ngơi), thực đơn hảo hạng hợp khẩu vị,
được hầu tận miệng, ăn ít bổ nhiều, thư giãn bằng tẩm quất (xoa bóp) toàn thân và
xem một vài video có tính kích dục, hầu như ba vị không từ chối cách phục vụ này,
tất nhiên họ sống không khác nào hoàng đế phong kiến. 48 giờ trôi qua vừa họp
mệt nhoài cho nên họ chú ý hưởng thụ, cũng vừa có lý do để cách ly ba vị ấy,
không còn thời gian để hội ý trước khi Hội nghị.”.’

Những tin tức trên đây đã làm ngạc nhiên và gây tức giận cho nhiều
người trong nước, vì thế đã có một phong trào của người dân đòi hỏi nhà cầm

5

quyền cộng sản VN công bố đầy đủ và chính xác nội dung của hội nghị Thành Đô.
Vào ngày 2 Tháng 9, 2014, có khoảng 20 cựu giới chức quân nhân gửi kiến nghị
lên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu
công bố những gì đã ký kết giữa đảng CSVN và đảng CSTH tại Thành Đô, trong
số người ký tên vào lá thư ngỏ có Trung Tướng Lê Hữu Đức, Thiếu tướng Trần
Minh Đức, Thiếu Tướng Huỳnh Đắc Hương, Thiếu Tướng Lê Duy Mật, Thiếu
Tướng Bùi Văn Quỳ, và Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

Đảng CSVN và Chính Phủ CHXHCNVN đã không đáp ứng yêu cầu
của ngưởi dân mà trái lại còn đàn áp rất dã man tất cả những người dân nào dám
biểu tình đòi hỏi phải công khai nội dung mật nghị này, do đó người dân tin rằng
chắc chắn có một điều gì đó rất mờ ám và khuất tất trong hội nghị Thành Đô nên
Đảng và Nhà Nước mới không dám bạch hóa.

Nếu quan sát những gì mà đảng CSVN đã và đang làm từ năm 1990
tới nay thì người ta thấy có rất nhiều sự kiện để tin rằng việc đảng CSVN xin đảng
CSTH cho VN trở thành một khu tự trị trong đại gia đình CHNDTH tại hội nghị
Thành Đô rất có thể là điều có thật. Dưới đây là một số các sự kiện chứng minh
rằng đảng CSVN đang thực hiện những bước cần thiết để VN trở thành khu tự trị
của CHNDTH:

-Trên màn hình của đài truyền hình Việt Nam vào hồi 7 giờ chiều
ngày 14/10/2011 khi thông báo tin ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN sẽ
thăm viếng TQ, người ta đã nhìn thấy lá quốc kỳ của TQ có một ngôi lớn và 5 ngôi
nhỏ bao quanh. Trên lá quốc kỳ gốc của TQ chỉ có 1 ngôi sao lớn và 4 ngôi sao
nhỏ; ngôi sao lớn tượng trưng cho sắc tộc Hán và 4 ngôi sao nhỏ bao quanh tượng
trưng cho 4 sắc tộc nhỏ là Mãn-Mông-Hồi-Tạng. Như vậy ngôi sao nhỏ thứ 5 mà
người ta thêm vào lá quốc kỳ của TQ tượng trưng cho dân tộc nào đây? Phải chăng
đó là dân tộc Việt Nam?

6zzz2

-Trong dịp thăm viếng Việt Nam vào ngày 20/12/2011, Phó Chủ Tịch
nước CHNDTH, Tập Cận Bình, được đảng CSVN và chính phủ CHXHCNVN đón
tiếp rất trịnh trọng tại Thủ Đô Hà Nội với một rừng quốc kỳ TQ có 1 ngôi sao lớn
và 5 ngôi sao nhỏ như lá cờ trên đài truyền hình ngày 14/10. Ngôi sao nhỏ thứ 5
được thêm vào quốc kỳ TQ, phải chăng là đảng CSVN muốn bầy tỏ ngầm với Tập
Cận Bình rằng, đảng CSVN chúng tôi đang sẵn sàng trở thành một vùng tự trị của
CHNDTH như chúng tôi đã đã cam kết với quý quốc tại hội nghị Thành Đô năm
1990?

7zzz3

-Vào ngày 18/06/2014, Ủy Viên Quốc Vụ Viện TQ Dương Khiết Trì
đã tới Hà Nội để trao đổi với Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam, Phạm Bình Minh,
về vụ tranh chấp lãnh hải giữa VN và TQ. Khi Dương Khiết Trì về tới TQ, tờ Hoàn
Cầu Thời Báo đã đưa tin rằng trong cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng Phạm Bình
Minh, Dương Khiết Trì đã cho VN một cơ hội để tự kiềm chế, trước khi đã quá
trễ và thúc giục đứa con hoang trở về với gia đình, Lời nói này của Dương
Khiết Trì chẳng những có tính chất khinh thường các vị lãnh đạo cao cấp của đảng
CSVN mà còn có ý nhục mạ thậm tệ các vị này nữa, song họ vẫn phải ngậm miệng
mà không có bất kỳ một phản ứng nào tương xứng cả, vì thế người ta tin rằng họ
đã biết rõ là các vị tiền nhiệm của họ đã cam kết với đảng CSTQ là sẽ làm hết sức
mình để VN mau chóng trở thành vủng tự trị trong cộng đồng TQ, nên họ sợ há
miệng mắc quai.

-Vào ngày 30/12/1999, Bộ Trưởng Ngoại Giao VN, Nguyễn Mạnh
Cầm, và Bộ Trưởng Ngoại Giao TQ, Đường Gia Truyền, đã ký một hiệp ước về
đường biên giới giữa VN và TQ tại Hà Nội. Nếu so sánh hiệp ước này với một
trong hai hiệp định giữa Pháp (đại diện cho Triều Đình Nhà Nguyễn) ký với Nhà
Thanh vào năm 1887 và 1895, người ta sẽ nhận ra rằng CHXHCNVN đã nhường
cho CHNDTH khoảng 900 cây số vuông giải đất chạy dọc theo biên giới.

-Vào ngày 25/12/2000, tại Bắc Kinh, Bộ Trưởng Ngoại VN, Nguyễn
Di Niên, và Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc, Đường Gia Triền, đã ký Hiệp
Định Phân Định Vịnh Bắc Kỳ. Nếu so sánh hiệp định này với những hiệp định
được ký kết giữa nhà Thanh và Pháp (đại diện cho nhà Nguyễn) vào năm 1887 và
1895 thì người ta thấy rằng CHXHCNVN đã nhường khoảng 1/3 (42.000 cây số
vuông) vịnh Bắc Việt cho CHNDTH.

-Liên tiếp trong nhiều năm liền chính quyền cộng sản địa phương
cũng như trung ương đã ký rất nhiều kế ước cho người TQ thuê nhiều vùng thủy
lợi với thời hạn 50 năm; tổng số diện tích cho thuê dài hạn này lên tới 305.354 cây
số vuông.

-Chính quyền Trung Ương đã cho phép Tàu Cộng khai thác quặng bô-
xít ở tỉnh Đắc Nông để chế biến thành một loại nhôm có ký hiệu hóa học là Al203.

8

Cứ hai tấn bauxite biến chế được khoảng một tấn nhôm; thành phần còn lại là bùn
đỏ tác hại trực tiếp đến dân cư trong tỉnh Đắc Nông và gián tiếp đến các tỉnh phía
Nam do nguồn nước sông Đồng Nai và sông Serepók [ 1 ] . Mặc dù việc cho phép
này có rất nhiều sự can ngăn của các khoa học gia và trí thức yêu nước. Lý do
chính mà các khoa học gia và trí thức đã nêu ra để khuyên ngăn là việc khai thác
quặng bô-xít này sẽ gây ra một sự thiệt hại to lớn không thể lường được cho môi
trường và điều kiện sinh sống ở vùng cao nguyên và miền nam Việt Nam. Để đáp
trả những lời khuyên can chân thành và chính đáng của các khoa học gia và trí thức
yêu nước, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng:
“Việc khai thác bô-xít vùng cao nguyên là chủ trương lớn của đảng nên không thể
không thực hiện.”

-Sau Hội Nghị Thành Đô, CHXHCNVN đã mở cửa cho người Hoa đổ
xô sang VN mua nhà cửa, đất đai sinh sống và làm ăn, buôn bán. Theo thống kê
chính thức năm 2009 chỉ có 82.307 người Hoa sinh sống ở Việt Nam, song hơn 10
năm sau con số này đã lên tới hàng triệu người. Có thể đây là hình thức di dân từ
chính quốc sang vùng tự trị.

-Hầu hết các địa điểm quan yếu có tính chất chiến lược trên biển cũng
như trên bộ của Việt Nam hiện nay đều được TQ chiếm giữ. Xin xem bản đồ dưới
đây:

9zz4

-Trong việc âm thầm thực thi Mật Ước Thành Đô1990, ấn tượng hơn
cả có lẽ là chuyến thăm viếng TQ của Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn
tùy tùng từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013. Nếu trừ thời gian một ngày đi
và một ngày về thì thời gian làm việc và bàn thảo với các giới chức TQ tương đồng
chỉ vỏn vẹn một ngày tròn, thế mà phái đoàn của ông Sang đã ký ngay một bản
Thông Cáo Chung và 10 văn kiện khác với chính phủ TQ. Theo tin tức lan truyền
trên mạng thì dường như những văn kiện này đã được các giới chức liên hệ trong
chính quyền TQ đã soạn thảo sẵn và các giới chức liên hệ của VN chỉ việc nhắm
mắt ký tên mà không cần phải bàn thảo thêm gì nữa.

*Nhà báo Bùi Tín cho hay là trong bản Thông Cáo Chung không hề
có một chữ nào đề cập đến vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa là nơi VN và TQ
đang tranh chấp, làm như là hai quần đảo này đã là của TQ rồi không cần phải nói
đến nữa. Ngoài ra, cũng không hề có một lời nào đề cập đến việc bảo vệ tài sản và
tính mệnh của ngư dân VN trong vùng biển đang tranh chấp giữa VN và TQ. Theo
thông cáo này thì rõ ràng là VN đã từ bỏ chủ quyền trong vùng biển này.

* Trong bản thông cáo chung, phái đoàn VN cũng đã chấp thuận để 7
tỉnh phía bắc chạy dọc theo biên giới “ hợp tác” và “cùng phát triển” với các khu tự
trị của TQ, Có thể coi 7 tỉnh này như là một bước đầu trước khi đưa toàn bộ VN
vào quỹ đạo của TQ.

*Cũng trong chuyến viếng thăm này Chủ Tịch Trương Tấn Sang đã
hồ hỡi tuyên bố rằng VN nhất trí và đồng tình với TQ là vấn đề tranh chấp biển
đông giữa VN và TQ sẽ được giải quyết trên nguyên tắc song phương, tuyệt đối
không cho nước thứ III xen vào. Có người cho rằng nguyên tắc giải quyết song
phương giửa VN và TQ mà ông Sang đề cập là nguyên tắc giải quyết tranh chấp
tay đôi giữa một con chó sói và một con cừu non.

-Mới đây là dự luật của chính phủ trong việc thành lập 3 đặc khu Vân
Đồn – Bắc Phong Vân – Phú Quốc để cho TQ thuê với thời hạn 99 năm; dự luật
này đã được đưa ra Quốc Hội để xin chấp thuận, và đã gặp phải sự phản đối dữ dội
của dân chúng. Bà Chủ Tịch Quốc Hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phiên họp
Ban Thường Vụ Quốc Hội vào ngày 16/04/2018 đã đáp trả sự phản đối của dân

10

chúng bằng lời tuyên bố rằng: “Bộ Chính Trị đã quyết định rồi, dự thảo luật không
trái với Hiến Pháp phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”; sau cùng vì
gặp phải sự phản đối quá mãnh liệt của dân chúng, nên Quốc Hội VN đành phải
tạm hoãn để chờ đợi vào một dịp khác thuận tiện hơn.

-Sau khi tham dự hội nghị bí mật ở Thành Đô về nước ông TBT đảng
CSVN đã thẳng thắn tuyên bố một câu xanh rờn rắng: “Tôi cũng biết rằng dựa vào
Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất đảng.”
zzz111

Tục ngữ ta có câu “không có lửa làm sao có khói” vì thế những sự
kiện được viện dẫn trên đây có thể làm cho người ta tin rằng, trong cuộc họp mật
tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc giữa đảng CSVN và đảng
CSTH, các vị lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN đã khấu đầu (knowtow) trước các
vị lãnh đạo đảng CSTH để xin cho VN trở thành một tỉnh hay một tiểu quốc tự trị
trong đại gia đình CHNDTH là điều có thể tin được. Và nếu tin rằng tin đồn này là
có thật thì người ta cũng phải tin rằng trong năm 2020 đảng CSVN phải thực hiện
việc cống nạp VN cho đảng CSTH vì thời hạn 30 năm mà đảng CSTH dành cho
đảng CSVN để hoàn tất các công việc này đã mãn. Có nghĩa là trong năm 2020,
đảng CSVN trở thành Đảng Bộ Giao Chi (chỉ là tên giả sử) trực thuộc đảng CSTH;
CHXHCNVN trở thành Khu Tự Trị Giao Chỉ; cờ đỏ sao vàng không còn là cờ của
CHXHCNVN nữa mà là cờ của Khu Tự Giao Chỉ; Bí Thư Đảng Bộ và Chủ Tịch
Ũy Ban Nhân Dân Khu Tự Trị Giao Chỉ là người được đảng CSTH bộ nhiệm. Các
trường Tiểu Học bắt buộc phải học chư Hán v.v…

Theo thiển ý của kẻ viết bài này thì điều này chưa có thể xầy ra trong
năm 2020 được, vì thời gian 30 năm được nói trong mật ước chỉ là sự tự nguyện

11

hay là một lời hứa hẹn của đảng CSVN mà không phải là một lời cam kết nên
không có hiệu lực cưỡng hành, do đó đảng CSVN có thể viện dẫn một số sự việc
nào đó chưa có thể hoàn tất được, chẳng hạn như việc đổi mới tiếng Việt đọc theo
cách phát âm của người Hoa của tiến sĩ Bùi Hiền; việc cưỡng bách học tiếng Hoa ở
bậc tiểu học đã bị thất bại; luật thiết lập khu vực đặc quyền kinh tế để cho TQ thuê
với thời hạn 99 năm bị chống đối mãnh liệt v.v… để xin gia hạn thêm một thời
gian năm mười năm nữa. Những lý do này rất chính đáng, khiến đảng CSTH khó
lòng từ chối.

Mặt khác đảng CSTH cũng tin rằng, nếu đảng CSVN còn tồn tại thì
sớm hay muộn gì thì đảng này cũng sẽ phải hoàn tất các công viêc cần thiết để
dâng hiến toàn bộ VN cho TQ; nếu làm căng quá rất có thể sẽ lâm vào tình trạng
“già néo đứt dây” có nghĩa là nếu dồn ép quá đáng thì đứa con hoang sẽ đi luôn
mà không bao giờ trở về với gia đình TQ nữa. Do đó việc gia hạn cho đảng
CSVN thêm một thời hạn năm mười năm nữa để hoàn tất công việc này là điều mà
đảng CSTH không thể không chấp thuận.

Người dân Việt cũng đồng quan điểm với đảng CSTH, vì họ cũng tin
rằng nếu đảng CSVN còn tồn tại thì trước hay sau gì đất nước VN thân yêu của họ
cũng bị TQ đô hộ; vì thể để có thể tránh được sự đô hộ của người Tàu trong một
tương lai không xa lắm, người Việt trong nước, bằng mọi giá phải giải thể đảng
CSVN. Có hai cách để giải thể đảng này:

*Một là đảng CSVN phải tự động giải thể, có nghĩa cách lãnh tụ của
đảng CSVN phải đủ sáng suốt để nhận ra rằng chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn lỗi
thời và vai trò lịch sử đảng này đối dân tộc VN đã chấm hết, càng kéo dài vai trò
này bao nhiêu thi lại càng mua thù chuốc oán với nhân dân bấy nhiêu. Điều này có
lẽ là một điều không tưởng, vì bản chất của người cộng sản là tham quyền cố vị,
nên không dễ gì họ có đủ cam đảm từ bỏ quyền lực và quyền lợi mà họ đang có
trong tay.

*Hai là toàn dân VN phải vùng dậy xô đảng CSVN vào sọt rác lịch
sử, không phải bằng súng đạn mà bằng sức mạnh của sư đoàn kết toàn dân thành
một khối, rồi cùng nhau xuống đường buộc đảng CSVN phải giải thể, có như thế
đất nước này mới không sa vào vòng đô hộ của người Tàu. Xin nhớ rằng, một cuộc

12

xuống đường đơn lẻ với trên dưới một triệu người tham dự được tổ chức tại Hà
Nội hay Saigon rất có thể bị đàn áp đẫm máu, song nếu có hơn 10 cuộc xuống
đường cũng trên dưới một triệu người được tổ chức rải rác từ Nam ra Bắc thì lực
lượng Công An Nhân Dân dù với phương châm còn đảng còn mình và Quân Đội
Nhân Dân dù với lời thề là tuyệt đối trung với Đảng cũng không thể bảo vệ được
sinh mạng của đảng CSVN.

Người dân Việt ở trong nước cũng nên nhớ rằng, trong thế giới ngày
nay không hề có một thứ tự do nào cho không cả. Mọi thứ tự do đều phải trả bằng
máu và nước mắt.
_____________

[] Sông Serepok là một chi nhánh của sông Mekong bắt nguồn từ tỉnh Đắc Nông.

Huy Vũ (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn