Chuyện thời sự - Dân chúng bỏ chạy khi Việt cộng giải phóng miền Nam - Lão Phan

Thứ Tư, 29 Tháng Tư 202010:02 SA(Xem: 1647)
Chuyện thời sự - Dân chúng bỏ chạy khi Việt cộng giải phóng miền Nam - Lão Phan

Số 56  - Chuyện thời sự -

Dân chúng bỏ chạy khi Việt cộng giải phóng miền Nam

pScY7gTxQk4TfY4vbuRjlu-XM7KR77kXHMvOZ4ZXNbZ8LXf7K_5TUPceg8tn18nSzsut3bMUnlPaISVGNtIHW0pePCkEHRVXVbgx6mRJQNk_Koes23YTZUapE1TwWIlc-AO62VXjoxn0S9V_xw


Chiều ngày 10 tháng 3 năm 1975 Ban Mê Thuột


v_9NW-FzgTVEQnSjyNr86gUNOIhV5Kccqaord-xL6az16UYQ_y304vXls3GAlldEj6Y3r-xw69p26Bxkh9yVagrXc0yNL4oKVlbwz1Y56qC5xPQfOoR0DWRWC3YQYC_-Zdwy5XQCYHCAnyKdbA


Ngày 18 tháng 3, dân Huế, Quảng Trị vào Đà Nẵng


a_cftc7XNO9hR8UM-DSSk4g5EDaudaNJHZU-yhWi3Y50EdPqyXL_4YLnJxQhTeBeYCYPcoIBlqteu_38pMyvqp9xUlY3yf2jvtOFmUPR902MNWdJKpBNp1CeEvAyM1Dj7ynG_RwWQdlosbZPlw


Qua đèo Hải Vân…


NkXf8Dwg2tWkKC3l19kJ5IF24uQKTU-bxTzd42hbVqSqwBWM_pz8Mhlb03_XLMKNtQwIZGxd93YoaLO4wELmlf4QV4biq6NhrJ64ZSaYTEfR2-PhfVvarBVADuY5V1YjjVyHloTjPVdHFcj0xw


Bà con qua đèo Hải Vân…


hpYpO-ju1HeMvwmBI7KSbxoSlPaGlljx5Xd7oE-ES-vkneU0nMzCwkYbql-IlXTb5UcVKfzKNzIZWTQik88Zj1VQtlLuXWpuGV7NH9gmjqzZKhFRB2nT-EcDmdCwRGU2TFCqrPPIoDNLlKfjzw


Qua đèo Hải Vân…


4lKkgiGPGN_OFyUwwy78IHTpkHmxwhVul0sO0xZ42YoeGWBsAjkkj3IfjSOQA4_prwdYQJw_Z1CGw5YHesliYFJvjvKHCw5fadXDrYAqByjvW398GZvLxIi-nWNgVDK0da8c8Osk7LdGUWKWhQ


Gia tài mang theo…

6yvMTqx8jetwqHngV6q5P4t0pABUetoBlIqaSpZnHqXK9K89gBWoEypkJtSA3_z5b1JwYxrpcrnLKc__y2BClm9bdtij19wXHNdJnFOerTt8YaD8bXc2bw0O03HLFCN5qrHg9gNvh7Occni5gA


peI5yW_6fYq7MBD8LK-vSnWkGgQKLkfxMEHyyPtLSyRSKQGiiOdy2_zqWOvjgT1rECKbnjL1CZgu7qZ9BZXemONeQtTU_I2GBOdc0WLoiKyKkZGag-YCTURIRDufRluwFn-nciz6BQr7-1tB1g


1Rz1N06ssqcJO_C7uIq9GzlDfwtbn1K6O6xt4fWChZrWUMSBLhiozqlgh4TQVxuvutnBzz06R-igB1uWJNGLcnTi3xErMi7sMFK-T9dh3bB52ZYa7vFmDRlFdjPy7prqWSfYBoXHCgnp0Ua79Q
Lt3wVGEuUhtTneYYqCghsgxjQ8qCiS68JQlrUBT6PbKnSN4I3XScbzisXzhaUWdAXhIp_tbem03CEr6ynXjFss776nHq4nXMpR-KAmLV1HhYGeVed7Q-9UmhP7HbG7LlAcW_BA7TP2aT8Aoucw


K_fJiNFsBRCKtrrQTpbfaH6c4KQKiWPsfWIamvRfzUfS89YRnxtTLwmLrvWPwtCHenrq09Q7tjNj1dgGLXTA6TQpu43dh16grcZrsFj61Qm447pSNzbBqjNzS87_76G0kA0CcCH2OG6OAA7XXQ


3HS81sombGxdSFBpcWzNq7-6iaDhDorOoVlifueE8OsKnRK02dyHmMzLtevSH-qMm24OFvl8BbdpN1evaTpnYizZObpMSfKTmXCcDgVrYM0apcYLdbZZei1i5iXN4afoM80VWRscaofWi1Pnwg


Ngày 21 tháng 3 năm 1975 nguyên 1 gia đình bị cộng sản bắn chết ở quốc lộ 1…yAh07xJWSpuC6g9FvyGaJ9K8q8pilFNzqopy_3Euhm0d_OP5QuLbqvAOAqd1Ob83Kh3EJI4IwNBYuncBp2mkPKRpxXgqKbMfzye8zwyeDYsI0eZMT9v9xZOSO_CEUtm-TKctp-Kihg_yhWuPLA


1 gia đình bị Việt cộng pháo kích chết trên Q.Lộ 1.


dW-aggyGKNl-jkJ8nYi2kO7Q9Lk69DWHAA0s-ypGVT1-xq5kyw2er0T1BRQ0NXUDwMDGMg0Hz2ZxwvBhIq_jARa_jzqnjLadx9639dUAH0rO3t-eOM2xIbsRtkzfQ8mMKCRkSZtigbKIJx5w5A


Tương lai trước mặt rồi ra sao ?....


cRvtbOTXuzCPjxKWnJ1fsymuYDvvP-ue6OnNJtD7b4a9UBq4EHDo1iQXtEoDl2sp3N-MTNwVhsiMC7i_hMZPMhLNt7yiuDokoz-6act0puGWEBrcUUa3aJMwxKSbXw_zKnXEatXGzUhUpJ7XXg


Bỏ chạy, ra đi bằng mọi cách ….wI08wBmun3PmewWhEz_MWMP4GTT6fsf3qJnMuna5R8AT_uQqhFM1v7DeenUUJEWxF81cFo6A62XsVsnEfK0JkC9QchFESZ-hGRCB2bzlLFPgO1tnAkRfKC3OB1yahof5w5rdsuf2IDiernkgDA


QrK5wTiBj7F4HDVAf18kPOJNmruhnGFdbelpqIfpjFsJbRB8UsHfEUsK7b0oST6CglsydRtZNzKsuwTckq8HY8smmJ2TOan5yN-Pmov6SbcUOJPc0_1c97hcbo_C0nupv_O1TVX8wRXSmmZ6lQ


DDKOnMZxu5C1QXgs9c5SOTt0k4aAf1lIoun639vDQyMVFAeqHbtz0Z0XEiGUOPQieHeSVz_sM7yPgsqTS6Vo_xPHqvKX25uRSxVpnhy0P6IV4_CGHVycHi7ErUAxR6odKF9o3YxEGqy-bZj7ew       Lão Phan sưu tầm (HNPD)
  

Số 59  - Chuyện thời sự :

Những khu…xóm của người Homeless


iC7ueS_mVA10K_DCLnZYohhNvfEk8f1d68-lXR4J8tH634OZsLKZWZgb6kTRdpFSTuSx1o5bfyZ8KSL-9U9odIa7aEk3n4xGjeD-ZgLTSUHLpdeA2zj43bFEBlKa67YNtKRAFvZvbPz4_zTOzg


pnBBi1_GO9N_ExV-4tZzR_Dr_vU21_qQCrvNyTGI2fi_8hT3so5FdLxfuJhJCXIHHmTP7-qyQFFfQscYeFbdcTqlpbrdduvemTc-MGUUUvKBh_ybS8IOwkZwFKJaVyN34MCE6jbVE-m_P3djkA


iAO76KOd1bBRU1kAJLlfpObS4O50O47x7E7DY0kbOQO-BYtBwHiicyFNstiJ9osrUbg4Iazn224o9beUDB283BIEaVDBpHaIHmBUZN2BOXn6qAD4hUrjtrDl8rApJsgtmGeciOnQOCcjM3aPYQ

Trong khi bên trong House of Mercy có phòng ngủ đàng hoàng (hình trên)

thì bên ngoài, ngay trong khu House of Mercy, lại có người anh em năm ngủ tỉnh bơ giữa ban ngày (hình dưới)


ZJi0a1XEHLPoIaDdweoxz9V3vAPIwqoXLgfm1PWd2qnG10IF-jo1C4Tt7aEucIEYG-3FIovtVum6ClE_VDY1m4kdTZGTbzeJF8zO9Tj1XY-btAui9q9QA7lT-KN512NjDgR-kIdyAvku8_Z1vQ

Phải chăng ý thích và ý riêng của con người chính là địa đường của con người,


shy2FD_D9it3J6mQ9W34vt2vVg-Z8XbO5mAQN6O8ltI6DA2E08wGRt1oJjUCQ27UuoqNFxOi8lUqYuJpJKzTDtQ21VlW7uhFYxWRO1JT81kSH1375tXnAvKxKyDwQRFYyzVojh5EV1n1Pzo9pA

Quà Giáng Sinh 2018: tất cả 10 món khác nhau (đồ ăn thức uống và đồ dùng), bao gồm cả 1 bịch đựng mầu đỏ, để họ có thể sử dụng đựng đồ lặt vặt tùy nghi sau này


_TOHQEi9ko_wXItJwkTOgW0dHGrqnICEskeVnDzaRBl52W7PcsyVMQ0eCB2hEJKMavVtf70MLgeXmHiEJRnVs3-XDlPYLedJOFxZUyTzQe7k959wpZH_2yEGaRbTZdLs3QLdTOLDE3R2LTek_A


Quà Phục Sinh 2019, bên trong mỗi bịch/gói quà thường có 9 món khác nhau: chả giò, đùi gà chiên, bánh mì, chuối, kẹo bánh và nước uống.


dZ_pTB0sCRz5f1FkqhBBftSTtaZ-ojWsvyCrsdgsJt_F30dHqVSfrHYVuIqMESQ5QaX0lIIy5i_7TJr5x7e6Gmufr5geryN_lKmFe4WorQipcS_JfB0EBV2vUR5mg6hf5U7_fSnm5C_k-qwZIw

Di truyền thể (homeless = ý riêng) càng hiện tỏ ở thành phố Thiên Thần Los Angeles của  cường quốc Hoa Kỳ này


ZH75pUcseK7Tf_ghkGvcD4wCTtvfxlCimB9RdT483eZDJiQc1pCgMHd9M7jtkmaAt-HBvi6o3WeejOV2jAkolXIMpjqGTOcC8GzNjAJvj9I_CCjLesxvwtMZf95mzeK7u9VSe6LEq5v1CfLRJw

Một cơ sở khác phục vụ người vô gia cư ở gần đó, nhưng chính 2 cơ sở này lại ở giữa khu vực "ổ chuột" homeless đã trở thành Trung Tâm thế giới homeless này


nTNW0MXU4gKtLVFNnwLeUT6uDPBZE5RZZb_KQ_PB5R2zAe_qg9Ff4c4SIHaz8BHBT2Hr7nXH6ANy8pjErPRA7EDksUFOew-uhYh86O_0x547r9Rt9u1EogjpeJmstGETxFdBT8VjpWvcCbe_Tg


xvfGa_AWj98OW6EfbmcczxcO18CIRF8ei54L1jxjSNp6bVqvH7cg7EuNF83DoeT4HmFReWsCAnrDLbZOOSzNtmEbB0284hSpkZfMAdj4byyvxRkBeKLLEbM5F4CI0yTTQAz1-bc9zZ50hLQhCA

Hình như anh chị em vô gia cư sống bần cùng chưa từng thấy như 2 tấm hình trên đây mà ứng nghiệm câu "ở bẩn sống lâu" của Việt Nam ta.


XGe5FNBTMacHxZNrX1rC00j7TbSdmZar8I3wwFpeKvHrHuGF6U6gKeP5F_dhdqTEEpHj712LDOCW1ZkPliPRZHW0RN1TGU705VGExQgm_hYZG6kIrft6bUVa6lIoc1ihyszC4wnQMIOKly__SQ

Có những con người vô gia cư, thậm chí cũng không có lều để mà ở, nằm la lê trên vỉa hè (hình trên) hay dưới gốc cây hoặc cột đèn (hình dưới),


hafqzZqanliungatRG3ibArEzCZ5RLTLPymIYsQCrC8YKW2ginFQLbUOMz44m4Fnm2iH12ONURvIIRvJiNUcHOiMJvi5wGgCQ2MxGmX-dccfyfVQkjCHLviRyigj_i8VqvABfnX4xVn4LS_htwxPGne290bqQDFMb2xBrqVb7SPdLOL7nSSSsVAO0wPKdGChCkCiZcLrWAjMxj5vDNiqA1Xu03SCMsTxisIQVOuW4HQXEoaa38_7HMVPF3GtnnbtrRUmnLqOGGmeq-DhdFUnP0M5bggWknVY_grQ

Thế giới homeless ở downtown Los Angeles còn bao gồm cả 2 nơi sinh hoạt chính của họ là 2 công viên... ( hình trên và dưới ).


f_vKxN6xhdiSDMGiYnj0LLz-XhU-2z5_s2PSA0Dks1QOvAkCa49fJOcVdoYiQxCxA89D1FkX5gAfmEJaTiN92_74cHyDqSFyBnRD7h9NsXz26CR0vhEprPxZ7dICwEQTUdgnP6jz_tcA20eifg

Cả hai công viên này đều có hàng rào sắt chung quanh, và bên trong có bãi cỏ cùng với các dẫy bàn ghế tùy nghi sử dụng.


UO8JH1Dl2aLhYuMBEdgLRV9iIgHmpsoDk330q6xReJH0HH_9SmV7RHdk8kIH33837cEBmkV6ZA_v8ZOJ4PyXyWrZP3BGarqklrCKw-0dbZJVXeP7jUb2RlNAVW-wg45jD3KTlKHQGWb5OpWzuQ


.Vợ chồng người viết….năm nào cũng thế, từ năm 2015, thời điểm bắt đầu khai mở Năm Thánh Thương Xót, đã đi tặng quà Giáng Sinh vào ngay Đêm Giáng Sinh 24/12 hằng năm, ở downtown Los Angeles.đã đi tặng quà Giáng Sinh vào ngay Đêm Giáng Sinh 24/12 hằng năm, ở downtown Los Angeles

                                           *


       Lão Phan sưu tầm (HNPD)
Ý kiến bạn đọc
Thứ Năm, 07 Tháng Năm 202011:51 SA
Khách
thường những shelter đòi hỏi người homeless không drug, drunk và đánh nhau. có nơi còn tập cho họ học nghề và tìm việc làm , nhưng số người chịu làm việc cho đàng hoàng không nhiều . Hình ảnh người nằm lăn ra đấtcos thể do say rượu mà không được nhận vào hay shelter bị quá tải .
Trước kia khi tiểu bang California còn đại đa số theo đảng Cộng Hoà số homeless hiếm thấy , nay nó lan tràn khắp nơi Thống đốc , Thượng và Hạ viện đều là của đảng Dân Chủ lãnh lương hậu hĩ chẳng lo cho dân mà suốt 3 năm qua chỉ có mỗi một mục đích là moi móc đánh phá ông Trump . Brown, pelosi ,Nesome, Adam shiff, diane franstein etc đều thuộc đảng dân chủ Trước dịch cúm tàu Nesome tuyên bố di dân lậu và con cái được hưởng y tế và học đường miễn phí trong khi dân Mỹ đi làm è cổ đóng thuế để máy tên mị dân này dùng tiền thuế làm của người phúc ta để kiếm phiếu giữ ghế cho đảng khi yêu sách để di dân lậu được quyền bầu cử . Bây giờ đang mùa dịch cúm tàu , gói kích cầu chính phủ Trump đưa ra giúp dân Mỹ có tiền trả nợ và tiêu xài thì bọn dân chủ lại đòi hỏi mỗi đầu người di dân lậu đươcj hưởng $ 500 dollars mà không thấy có kế họach gì để giúp homeless isue.
Các tiểu bang lớn có đại diện đa số thuộc đảng Dân chủ là các tiểu bang có nhiều tệ nạn xã hội nhiều nhất.như California, Newyork etc..
Homeless thì xứ sở nào cũng có nhưng ở Mỹ thì họ tự nguyện rơi vào cảnh này , chứ không ai bị chính phủ cướp nhà cướp đất như dân oan bên VN phải ra vườn hoa ngủ .
Tôi cũng không hiểu Lão Phan lồng cảnh người Việt bỏ chạy khi vc đến với cảnh homeless bên Mỹ nằm ngủ ngoài đường với dụng ý gì
Thứ Tư, 29 Tháng Tư 20207:27 CH
Khách
" Dân chúng bỏ chạy khi Việt cộng giải phóng miền Nam " thì mắc mớ gì tới gân homeless ở Mỹ ?
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn