14 ảnh Mùa Đông giá lạnh, cảnh vật… như vầy - Lão Phan

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Hai 20198:47 SA(Xem: 1170)
14 ảnh Mùa Đông giá lạnh, cảnh vật… như vầy - Lão Phan

- Ảnh đẹp : 14 ảnh

Mùa Đông giá lạnh, cảnh vật… như vầy


_6KBlGA0bKKcgeRZLb_rmyls5ilzhaARLzHeK46FbzUFiDiMrDfzii6R_2RJGQg2_JTCeYYK7ZTqdAV9_nCxlS1IAhP2u57U-NlpYMOK_WJ8ohus63obF9r5nOy9tlT2xQOn1qcvbefOzkvj4A


Nằm ngủ kiểu này, giá lạnh cũng… phát khóc !


XhmqNUEbCdbNc6jsoRHO9U286wWG94ERMtT5v8ZUmLImiVYcCBNxZgAo5V96tfAwJnyFGerSzwJxXEZlnxWNArSxQXYJV-O2_iuvKy3EUWESuyL2XwsrUz5top3P1-3ncuC5IkcdVs2vQtHCCw


Chăn mền chống lạnh là…nhất !


8OM95iuD7oBpbxmuhiPZaYfSl0AnIoS4IAk8A6Cz61Zyu7oI5fst7zYw3BfSaQ32A2Bz-6pVW8SPLxLQ3XV06ouF1nTCw7Qzjq8EhJi28Ups8GIT5jgosUkCkzqKptlhujSMR-mfx6F0dsS57Q


Cho con nhỏ vào thùng các-tông chở đi, thò cái đầu ra ngoài coi bộ…cao cấp đấy !86UH7_TOR81vFBlKOwJUbiE9mMYGI3JtMALcH77zvuNLBvPOTNJA2T8dcXibYJo5fdBUVoPvvsvdRRV_SgqMXejD3zfjcIp4JWsNepVW6IaTBl_NOpo9Z0Rsm8zDVU0lElRmfKEP9_WX7cVYtg


2 bộ đồ chống lạnh hiệu “ Kín cổng cao tường “ Made in…quên mất tiêu rồi !


hOMU_xG_SXf4kmnaKbRYOZLWkcc2BL998N-I5akvbjVLhQw5YJ1UTlarHNQ44cDhsw0hol7Xb7zACuAw4SPBvoU9Nr7J6g7lx1I_irejNEA_i2_UA3YmoGBJZCWQSMj3mqlvNWhVbamPIugCgA


Thế này thì giá lạnh cũng phải ….bỏ chạy…


veR24R_-_lxWCy9BMCp308MQM2R7PHZ5U2TcsvFzdTXcETL0urk9jCP4vR9FDZQUjar_9t3xMY3qjau0-AsQikQ6ePFkJGg8ms6mH1VQ5v8xsZxDKfWJNTF9kIR4WMjtDcQrj-zgw98lhoXjxQ


Ông Bố này giỏi ! Lắp kính chắn gió vào xe máy, chở con đi học…hn07D32o4hwutFcc65XEqDUc6Mq7whgv2Hhz1z6iAhpOPiGAGBdiyE5jDL7yK7OQZa2FwEggTzZ2ZOWhgcrx0rgtOiCCsLxvysMcgctC2_47dnipHZia5KYw4hDE1QFzGqJrU4lXfRtnMCZQrQ


Lạnh quá ! Chó cưng mặc tạm áo của Bà Chủ !


ynl_CinuWolYxbKzDrWjQq8JDNtiqHkrTGLn_eHfsz8TANnkhx8uxQDh6ltS3zKHUwz7XXUfszrL--meS6NcsC3ljh9kxO3LDhFxAh275vLtgSBbmtHRIHo_KrooQnTQz8cjwo91Sxf84f732w


Lạnh thì lạnh ! Cặp vợ chồng này vẫn cứ chạy bộ…


-2zgqddaPK62s4g6UHinX1Zhm_EkshEvTHGZ2Na25IxOGYJh1nSr1b9KOmGAXxRcj4mtBSTF6_VAZsQ5hxOzlTcRe0Fh55rPlzThRCMbTWrP0P1PmcsfoR9IIe6OgVegVhjvy2fbJEeGBQwAlw


Lạnh kinh khủng ! Lớp học vẫn học như thường…q88kfoz5B1PeVFLcImueZbsbJu-POoiSebPJWyMH56_nOwuuQ1CM5Qf1mrOkeSaX69z12wzmjvBoI53_s8_0EEYF90V5mfVAA-6eD4yyGT_1Q4MWvVZ5WxzAU77AwR0N5xszO7aiZZK8nuLjWQ


Lạnh chết người ! Lớp học vẫn học, đáng khen !


RzZxGb7SwDwU7OA1QMrbK5t5p7m_bykMIWFhKQM9N6i4Qgeogx2TaCQzoN4X0CTT2VvF5nEsD9HcXReJkeWUE68pw8l6LT6l3bnJpsG-_pMnFPVlZV54vXiDYHangBWdN4vXeGZ570TzstjC6A


Lạnh thì lạnh, lớp học vẫn đông đủ ….


exdRlbuInS7X3cDhRrg9AQtJU-H9-h3q-YhVAm5bAyss3-7eMkqWUfraCdiJilb90ClYF9S0_bE6rh5-fAss37GFcPT0Q4mE_BpU1MBVm1FHlyYVW3UapZ6HFhjHAYP9ohl4Hn0-rL4o9MLvog


Học sinh được phép mang chăn mền đến lớp học
7vUH8h9jDocHozTlg3ldbKuTr1Z-W4qIyYvgnCVmMe9WJuNARrFXfdVSZsQKDY5GBVU4wb4rY5SM17JQa2Spy7eMv_F7Svj3ys2VNvqrAUbHl1FEGRCL1qB-dCxQp0obzgQn1Cx1FBqEABIyzw


Chó trông thấy cũng cắm đầu chạy …


JRL3YLc4L0a22pIUUYIzTsNM-3Hr7NqWaF5fl3LTaJkQFNdrdsFthKERbd9r5BYpAzZS2wwh0SMEEHi8rotN1z-wg2Tl5F_aDpihK-B1qu_zbg-Tl1-a5rPeMzfRfodWENhgcPFzeIHy5adv3g


Lớp nhỏ,học xong ngủ trưa luôn, đợi phụ huynh tới đón sau…


             Lão Phan sưu tầm (HNPD)
 
 

Coi tí cho vui : Thú cưng và chủ cùng…quậy -   16 ảnh


GJy1mDn1MXFn28GChUdroK1yTATXJ8vOWNGJWKbt1M6aEYsuKNoL5NwHps514DIInpKHRyroYCzMctEgd3G3TBR2RaNW4D7C5Q1NqNgfizDsVXcCllO4VD37sYdQxCKlJP4droEfJxaVQhUiWg


VRkAE5bLA6Wu9kBN7ELKNDoOp2ChFtduIJikAA1ftoxtCrMLf_uF6Aiy8zKaK00Oi0bCUFax0iPDTU8Lo9bg1hYEA9EHaZaMh_BIMlxKSRkoXAT2FNv-4ZBqOU-QMI81yYhvp0iKzmSejLNpnw


3GwqMvFXoKGNgoMwUo7Wu05TQ3ODj8i4PPcPG4UpEZz3pcj87sNGoa0A_TI7Kph-XtVOdO8GeU1WYMqdsNfAW-M652Vfru4rClOWLbaIk-Xwm42D8Y5CV9fr8N9R0FKC-elExeg-kRm6ho0MSw


0UXi8oExvzucc0HOvsy8YDbmnNbAG2fNcW3FUUaLYmNv1cEmnJ0CWdtz1EwqfBjljuQFyPPeRNmFmiXf9IhO7QgOnbdaR5r9ArVz4u-2Bt8h5e8JcGpV5KkpDaMdVRoybtBBAh5PMlXyE62sJQ7c4qAgU4gQq4HB7E1j2kupB5EHajT6u1V0nsMvStBCoKqLlJc-U7SHZgO6090ObU2N46OJTrmEBq260wwiaIcV9FZC5hwS9tXDyoySMnJhOQLd3NLnSmQBZV9AmQjrJ26WVf4zr3O7-GTQ34Jw


l5aVSyV90qhXmrAjx21zQTVepSb-nAk4CU9CC2hYkC3rWYYRlopFI1IKW0fhFtaqM2_n-94oV523GC1XdMCSOTluzf93xQxv06b2v6PddE2mubJf-U2s9Er4JmpeyK_NgJJ9lXTnPZEmpfOHPg


9hzGzXsngERiWFMBP3L1nTrwRLKRu23jgI61AgT6cEScsfoWaWiBUEkVPODaQYEyzvL29Jxw4TBijerPBx323dZgmOxgO1QJxUyL1zyG87zUwot9S2b3jwn50OtYz72TTH4aQpghuHNrbBf8SA


mmw9rhfZ9etIv5oxf_kUqJqeadLQabgf-UmUCAkhVkV0uNjZnhP9LbOHdJIzHxZihmYrk3OLgNmXKCzbyTaKjbN1RZm3RQXc49SVp8uw05jQmnZxmzOqpCjrtMfNa0QWjlhd0wc2QEasItlUZw

oU62ASWD2xcrLOlIrjav_2eB47bjmCGZ_Es_s7fj9RQsr8EgfEIT4bQu1Laq9cSOa-h7_79bAPxRRe7mUyLF3tVZGk6QLmqP-d8C0JdmCTLoCoVpLjap3MZDnfWFqVfSpVOU-C_yQivyYV0BEg


e2O1pgh0SXfaVPFx1Krd4x8LR_S41EKwPEOBVDPWkGF0XHxXMrGtlDB7nP3HMEZbij9MEwCNq_vesYTphMjFpgcKguvOVdxUwufWCS6K83VSKEE5SW4T1B09kooxo6GVbk1R2f_n3SF2PTbuJw


tafTHtxF-iE0B_77eGkXD8kv-HFSdhEyOY0OBwTZ3FZYy1Fe89cE9THuCZmrokSOLH-vAhuEDE_zjNAIavRLwvhzIpznVmRHZ5menRD4TMi5q452OWcIMIenyM-QzZkI59Rj4pVjMVR_VUTktQ


zodKa71B54AfuUjfqDncxb2Vuoe6BRchE5riEYC_MntYzOogwf0iOoSAgP_QCKuCaqpX0LJMe_9Wh6pCYdXwXnOiSyUtYg2Q8AkdMYhECwsOiHITS20iUZW6kLWxTNqUipduskLYSPF-YjPPkQ


6GzIaH2lwzo0OnvuiA0zfEIe-atk59oAjIC86M20UUHbJggW07B0-DJB-mjyva2auS8yJFk8FhJ9SYGkhlv9croz94XyEEX3QMZkmJH7B3LO-qKYmnRf0QE5oYwlu0sWxNoVBAUMbWJHwPqNNw


5qqH0ceAUtQpM849tIcBqUa8LELlsBhVEvJeI3ub-Cjxx3z8k6dit8Sqp3v6KXXPKioiNUSS3Xu1YYk3YaKW0LrXfuBYLZixNW6xPkjo0OCZ2IuMf0uJ0TCAm8CsDaJcajiWjboI1enlFHYIHw


mbvxJ9-KATfNAu3zv_rN3oDEwydaptqauyhaqTEJ0rFMsr2f0UJAUjCqQX8LjAViJeI1l3DVyp0T5e6vMj7rCS5KWe7Y4p0XJulXwG__rtPgn5MFiyby_hbjpxmYrRpp-lcgWHUcw96-3LvODg


Lão Phan đi lượm khắp nơi.HnwGRQvBMadku07mYgNCnTMLVq0Ix2Hyvc5oQMefwQ_PAIbrPKHD2a-KZwG9XbSXPMmHR7bbytvZb0I9rfDZrAWkqOSHT_ck03xB1r0NRcuBT9tt89us3HW24b3IVnTJxoCzZCFLBsSANT9Ulg

         ----

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn