Thanksgiving - Tạ Ơn - Phan Đức Minh

Thứ Tư, 20 Tháng Mười Một 20196:42 CH(Xem: 2504)
Thanksgiving - Tạ Ơn - Phan Đức Minh


                        637098673298719650zzzzzzz
         Thanksgiving
                        *
Thank you, Lord, for the Summer days,

The beauty of flowers, warmth of sun,
And for the last pale blossoms
That stayed till the season was done.
 
                            *
 
Thank you for the Autumn days,
Of sapphires skies, trees on parade
In brilliant colors that I know,
The Master Artist has made.
                       
                           * 
 
Thank you for helping me cope
With the trials that came my way.
Thank you for this passing year…
For every hour, for every day.
                           *
 
                           Virginia  Luers
Phỏng dịch :
637098675937173817zzxcv 
                          Tạ Ơn
                                *

Tạ ơn Thiên Chúa, đã ban cho những ngày mùa Hạ,
Nắng ấm mặt trời, rực rỡ muôn hoa,
Những chiếc nụ non cuối cùng dù đang héo úa
Vần ở trên cành, cho đến lúc mùa Hạ đi qua. 
 
                            *
Tạ ơn Ngài, ban cho những ngày mùa Thu,
Cây cối phô trương dưới trời ngọc bíếc,
Rực rỡ muôn mầu , làm con thấy được :
Bàn tay tuyệt vời tạo nên  cảnh đẹp trời Thu.
 
                             *
Tạ ơn Ngài, cho con  đã vượt được qua
Bao nhiêu khó khăn trên chặng đường xa..
Tạ ơn Ngài , cho con tháng năm trôi đi yên ổn,
Dù rất nhiều thử thách nối tiếp diễn ra….
                             *
 
                        San Diego - California

                         Phạm Ngọc Nhiễm (HNPD)

Số 158  -Hình ảnh đẹp về Thanksgiving Day :

Hình ảnh đẹp về ngày Lễ Thanksgiving Day

w8XnMRcI06yLADWktmg_la_4acw8jkiJVAgkfZOLKopJEjsl59tls1-i8dmeoStQt5pnuB9LxVppJUYt-YUb0laqqj3AUW9tI70_qD-EDoFM2vFPIyeXXouCUseE9UfGpCaMutDZuZJIFHC0YQ

tX3GmTtiLw-rkla_Rlgcbc83-_ydnDb1gREEnKTJK9jF1XHehn8ugCJYPoDaBqKB8tHFQK3XiaQnJ1kV5zdM3DQep_Tz4TUIIa8JqVoQH9-ApwaLqFxd4Saxia9FUxbpQaxrn8j0-1l3SyINmw

uWla2Zta-2C5Kd2jfFZAfNR7LnWJ0M7MJBvsEehHmtmgUfGMdschECyJ_i9SMBSPPwXhfREK5qe0Ict5ZYALkXaQI4r3eVXtLH_1v718cmQLRAvCcPiLAMh-2YRdhkZptxsFghf3BIY4lSUFyQ

T1PG_wxG924H36bB_-MGhILBiWUfsIK_O_2KNs7j6O0J7UcweBqou7fqmdhx2_eBf5VfC5DjRoSW3LiK6lkn5sN_f1_A0jFEFIrrRTw9Z6Tfob9a21EM5Qde-gR_4wHBELjvM6_v25LsCOWIUA
lt3EGcACav9ClaCh2NMk_DyvQBOehfN0KRwMToswH8YyQ4vx3yVTDPE7BYZQWgjccBuwyg7FSqaHxWjS5V9pnYASsZrhkPd4nArHY4X9IPt2KA-Um6sE74XIbS8HnGDb50WRsYAVzxOSn9sWAw

nS0-gAy7KcbHVRlCwc7RNwjdBx6bxNTiRTSNcyvQORqF_WITcVMXFpPRJfcoN2CshtF5s7s7F-rWFVzn8NQeTb-fdKMxcABmHmqQCBjKDKKR3XDx4kr82n5qmnfu3hN55PHU1DNBCVycuKnL5g

vb85e7Jydl-Y9rBL35jcytuXq36qrLTDYdqLHrShDp8K2DwwW5UEbsFF7ZIUklcFD0zhUZ8ZUFIyNfYKAF3ZsUekR5hXZX3EHlexURxBLuNXBeSA6kNr42hWcy8p-UeJF-CGvAnLp1468uZvUg

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn