Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Chính Thể VNCH tại TT Sinh Hoạt Cộng Đồng VN do Liên Hội Cựu Quân Nhân Sacramento tổ chức

Thứ Ba, 29 Tháng Mười 201910:55 SA(Xem: 1190)
Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Chính Thể VNCH tại TT Sinh Hoạt Cộng Đồng VN do Liên Hội Cựu Quân Nhân Sacramento tổ chức

LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP

CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA

TẠI SACRAMENTO NGÀY 27.10.2019

C:\Users\Owner\Desktop\TT Ngo Dinh Diem.png

                                                                                                     Anh Phương TRẦN VĂN NGÀ  

            

Ngày Chúa nhật 27.10.2019, Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức vô cùng trang trọng tại hội trường Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam do Liên Hội Cựu Quân Nhân Sacramento tổ chức, khai diễn đúng 12 giờ trưa đến gần 3 giờ chiều chấm dứt. Tham dự Buổi Lễ với đông đủ các hội đoàn cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng, Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị, Hội Thừa Thiên Huế, Hội Thân Hữu Phan Rang, Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, Trung Việt Ngữ Lạc Hồng, Hội Văn Hóa Truyền Thống Champa..., cựu Dân Biểu Lưu Quang Sang và nhiều thân hảo nhân sĩ và đồng hương tham dự.

Sau phần nghi thức khai mạc, Ban Tổ Chức giới thiệu ông Triệu Huỳnh Võ, Phụ Tá Tổng Trưởng Bộ Chiêu Hồi & Dân Vận của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa trước 30.4.1975, ông còn là Hội Trưởng đầu tiên Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị Sacramento từ năm 1993. Ông Triệu Huỳnh Võ  trình bày ý nghĩa ngày lịch sử 26.10 cũng là ngày có Bản Hiến Pháp đầu tiên của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày 26.10.1956 cũng là ngày Lễ Quốc Khánh của nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa cho mãi đến ngày 2.11.1963, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát. 

Ông Triệu Huỳnh Võ đã liên tưởng ngày Lễ Quốc Khánh năm xưa 26.10 đến ngày thứ bảy  26.10.2019, tại Miền Nam California đã có buổi Lễ Tưởng Niệm tôn vinh 81 Chiến Sĩ Thiên Thần Mũ Đỏ đã anh dũng hy sinh trong chiến cuộc Việt Nam tại Tuy Hòa ngày 12.11.1965. Các chiến sĩ anh hùng Mũ Đỏ đã vị quốc vong thân bị lảng quên suốt 54 năm. Nay, 81 hài cốt đươc tổ chức Lễ Tưởng Niệm - Truy Điệu tại Kỳ Đài Việt Mỹ ở Westminster với hàng trăm chiến sĩ đủ Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt là những chiến sĩ Mũ Đỏ cùng đồng bào đến tham dự rất đông ước tính lên cả ngàn người. Kế tiếp, 81 hài cốt được đưa tiễn về an vị tại nghĩa trang Westminster Memorial Park. 

Ông Triệu Huỳnh Võ cũng nhấn mạnh đến tinh thần dân tộc bất khuất của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong suốt cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc dai dẳng và ác liệt. Sự kiện an táng 81 hài cốt Thiên Thần Mũ Đỏ đúng vào ngày Lễ Quốc Khánh 26.10 năm xưa cũng là một ý nghĩa quan trọng tôn vinh những chiến sĩ anh hùng Vị Quốc Vong Thân của chính thể Việt Nam Cộng Hòa với trọng trách bảo vệ: Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm.


zz12


Tiếp theo phần trình bày của ông Triệu Huỳnh Võ, chiến hữu Trần Văn Ngà nguyên là Hội Trưởng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị nhiệm kỳ 2, tiếp nối ông Triệu Huỳnh Võ, chiến hữu tóm lược những thời điểm quan trọng từ ngày Quốc Trưởng Bảo Đại, tại Pháp, bổ nhiệm chí sĩ Ngô Đình Diệm giữ chứcThủ Tướng Chánh Phủ, về nước ngày 7.7.1954 chấp chánh và thành lập Nội Các mới nhằm đối phó với tình hình khó khăn bất lợi cho nước nhà khi Hội Nghị Genève sắp kết thúc (20.7.1954) qua các thời điểm lịch sử:

* Sau Hiệp Định Genève 20.7.1954, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lo phương tiện đưa đồng bào di 

   cư trốn chạy cộng sản vào Nam, gần 1 triệu người, điểm son đầu tiên của nền Đệ Nhất VNCH.

* Năm 1955, tại miền Nam Thủ Tướng Ngô Đình Diệm dẹp tan các giáo phái võ trang như

   những sứ quân, đặc biệt nhóm Bình  Xuyên ở ngay Thủ Đô Sài Gòn và "bứng đi" Trung Tướng

   Nguyễn Văn Hinh Tổng Tham Tham Mưu Trưởng Quân Đội Quốc Gia luôn chống đối Thủ  

   Tướng.

* Ngày 23.10.1955 - Sau khi bình định được nội tình đất nước - Chánh phủ tổ chức cuộc Trưng

   Cầu Dân Ý nhằm truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại đang phè phởn ở Pháp. Thủ Tướng Ngô 

   Đình Diệm chiếm được đa số phiếu áp đảo với tỷ lệ 5/1.

* Ngày 26.10.1955, qua bản Tuyên Cáo của Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm thành lập chế độ 

   Cộng Hòa, Quốc Gia Việt Nam trở thành Việt Nam Cộng Hòa, với chủ trương "bài phong - đả

   thực - diệt cộng".

* Ngày 26.10.1956 - Ban hành Bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên và nhà lãnh đạo

   quốc gia, Quốc Trưởng nay trở thành Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên trong lịch sử. 

   * Ngày 22 tháng 10 năm 1960Tổng thống Mỹ Eisenhower gửi thư cho Tổng thống Ngô Đình 

      Diệm: "Chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà Ngài và nhân dân Việt Nam đã

      biểu dương để đạt tới độc lập trong một tình huống nguy hiểm đến độ mà nhiều người đã coi

      như là  vô vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở Miền Nam đã nhường

      chỗ cho trật tự, và tiến bộ đã thay thế cho tuyệt vọng, tất cả với một tốc độ quá là nhanh

     chóng...".  (Trích trong Wikipedia) .

* Chí sĩ Ngô Đình Diệm sanh ngày 3 tháng 01 năm 1901 - bị quân đảo chánh thảm sát sáng

   ngày 2.11.1963, hưởng dương 62 tuổi, cùng chết với Tổng Thống có Cố Vấn Ngô Đình Nhu..

* Chí sĩ Ngô Đình Diệm từng làm quan Đại Thần trong Triều Đình Huế. Chí sĩ đã đảm trách

   chức vụ Thủ Tướng từ ngày về nước 7.7.1954 đến ngày 26.10.1955 trở thành Quốc Trưởng.

   Đến ngày 26.10.1956, chánh phủ ban hành Hiến Pháp và từ Quốc Trưởng thành Tổng Thống...

 Nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, được nối tiếp từ năm 1967. Sau cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963 đã thảm sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu, Cố Vấn Tổng


 Le QK 26.10,19.jpg

(H: Quý phu nhân chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa niệm hương)

 Thống trong một chiếc thiết vận xa M113 sáng ngày 2.11.1963. Từ ngày này đến ngày 19.6.1965, hiện tình chánh trị nội bộ nước nhà bị xáo trộn liên tục: xuống đường, biểu tình, đảo chánh, biểu dương lực lượng... xảy ra triền miên cho đến ngày 19.6.1965 - Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chánh quyền dân sự giao trách nhiệm lại cho Quân Đội gánh vác, với Nội Các Chiến Tranh ra đời an định được tình hình rối ren bất ổn. 

Để cho nước Việt Nam Cộng Hòa được chính danh, hợp pháp, hợp hiến và dân chủ, bầu cử tự do, Nội Các Chiến Tranh tổ chức cuộc bầu cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống năm 1967 dựng xây nên nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa với Tổng Thống dân cử Nguyễn Văn Thiệu liên tiếp 2 nhiệm kỳ cho mãi đến ngày Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm, tử ngày 30.4.1975. Từ đây, Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản Bắc Việt bức tử và lịch sử người Việt tỵ nạn cộng sản được hình thành, có hàng nhiều triệu người dân Việt trốn chạy thiên đường mù cộng sản tìm ánh sáng tự do tại hải ngoại và biết bao đồng bào đã chết trên đường vượt biên, vượt biên, cũng như có hàng chục vạn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chết trong các lao tù cộng sản. từ Nam ra Bắc. 

Nhân Lễ  Kỷ Niệm ngày thành lập Chánh Thể Việt Nam Cộng Hòa năm nay, chúng ta, quân dân cán chính luôn cầu nguyện hương linh hai vị Cố Tổng Thống sáng lập hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa và những anh hùng tử sĩ Vị Quốc Vong Thân luôn an vui miên viễn nơi cõi vĩnh hằng.@

Anh Phương Trần Văn Ngà (28.10.2019).(HNPD)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn