DCCT Saigon tiếp tục Trợ Giúp cho Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kể từ ngày 27 tháng 6, 2019..

Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 201912:43 SA(Xem: 3761)
DCCT Saigon tiếp tục Trợ Giúp cho Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kể từ ngày 27 tháng 6, 2019..

Thông báo mới nhất của VP. Công Lý Hòa Bình
Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn, 
về việc tiếp tục Trợ Giúp cho Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kể từ ngày 27 tháng 6, 2019..
636971997658153599Th%C3%B4ng%20B%C3%A1o%20c%E1%BB%A7a%20D%C3%B2ng%20Ch%C3%BAa%20C%E1%BB%A9u%20Th%E1%BA%BF%20Saigon
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn