Ba Mươi Tháng Tư, việt cọng Cướp - Lừa - Nguyễn Nhơn

Thứ Ba, 16 Tháng Tư 20198:00 CH(Xem: 1344)
Ba Mươi Tháng Tư, việt cọng Cướp - Lừa - Nguyễn Nhơn

5q
Ba Mươi Tháng Tư, việt cọng Cướp - Lừa

 

Cướp

 

Cọng phỉ hồ tinh đảng mafia

Cướp quyền, cướp mạng, cướp của ta

Tiền gởi nhà băng cọng rút mẹ

Vàng giao ngân khố vẹm tiêu cha

Dân tình cùng khổ, đảng mặc bố

Chúng sinh đồ khốn, cán kệ già

Kêu gào la khóc inh tai cháu

Than hồng lửa đỏ đốt chết bà

 

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

Lừa

 

Giải thể cọng nô, đảng độc tài

Phóng hỏa đốt tiêu lũ tay sai

Không nước, không nhà, không tôn giáo

hèn, có ác, có oan sai

Độc quyền bán nước, vinh thân đảng

Lập pháp buôn dân, nhục thể ai

Tự mình tạo nghiệp, tự mình lãnh

Do tâm ác giả, ác báo lai

 

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn