Thanksgiving - Tạ Ơn - Virginia Luers - Phạm Ngọc Nhiễm

Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một 201812:00 CH(Xem: 2909)
Thanksgiving - Tạ Ơn - Virginia Luers - Phạm Ngọc Nhiễm

4Yt7XdKRZhQVu59sSE1AIs3qrODrg9PPEJv5cYJd3VCyIv3TWHW892saj_eF0LIX1qGSi-srSvcafrt9bSC3A8yXWA3lTcxABBVRnJu3fuQcnwtqxS4HKJWM_EWfR6bH_e5n0GZdCevXoKxNvw  
      Thanksgiving
                 *
Thank you, Lord, for the Summer days,
The beauty of flowers, warmth of sun,
And for the last pale blossoms
That stayed till the season was done.

                           *
Thank you for the Autumn days,
Of sapphires skies, trees on parade
In brilliant colors that I know,
The Master Artist has made.
                      
                          *

Thank you for helping me cope
With the trials that came my way.
Thank you for this passing year…
For every hour, for every day.
                          *
                          Virginia  Luers
     DKV7s6-MPbFdl-2P7_nTkz_J7DWhlN9XRf8MP7tzekRl2dYURM5UGRxcxRgwKhvzrInZsmr9ztKQlxVpNbQPQk99b71LzW7SNbygmQK31AnMwJcstHGMva9kNxB7KitLz45OC8gJ1gHTL089TQ

Phỏng dịch :
                       Tạ Ơn
                               *
Tạ ơn Thiên Chúa, đã ban cho những ngày mùa Hạ,
Nắng ấm mặt trời, rực rỡ muôn hoa,
Những chiếc nụ non cuối cùng dù đang héo úa
Vần ở trên cành, cho đến lúc mùa Hạ đi qua.

                           *
Tạ ơn Ngài, ban cho những ngày mùa Thu,
Cây cối phô trương dưới trời ngọc bíếc,
Rực rỡ muôn mầu , làm con thấy được :
Bàn tay tuyệt vời tạo nên  cảnh đẹp trời Thu.

                            *
Tạ ơn Ngài, cho con  đã vượt được qua
Bao nhiêu khó khăn trên chặng đường xa..
Tạ ơn Ngài , cho con tháng năm trôi đi yên ổn,
Dù rất nhiều thử thách nối tiếp diễn ra….
                            *

                  San Diegp - California
                  Phạm Ngọc Nhiễm (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn