(HNPD) Đó là bất cứ huynh đệ chi binh ở cấp bậc nào, quân binh chủng nào thuộc QL/VNCH cũng có thề tiếp tục chiến đấu bằng ngòi bút.
(HNPD) Điều chỉ biết đối với tôi, từ xưa rồi, không phải mới hôm nay, là tôi luôn luôn được đặt trước một hoàn cảnh vô cùng lãng mạn, trữ tình ...
(HNPD) Thủa tôi đã được hiện diện trong hàng ngũ một triệu quân của Quân Lực VNCH, tôi đã say mê đọc cuốn "Quân Sử 4" của Đại tá VNCH Phạm Văn Sơn (1915 -1978)
(HNPĐ) Trị dân cốt lấy thương dân mà lập chính sách, giữ nước cốt lấy vẹn toàn mà bảo vệ
(HNPĐ) Trước sự phản đối dữ dội của người dân, không đồng ý nhượng đất cho Tầu (đánh tráo khái niệm mà gọi đặc khu)
(HNPĐ) Cũng bằng thừa để đưa lời phản biện câu nói của Trọng Lú, rằng cái cuốc hội của nhà nước xã nghĩa,
( HNPD )trước dâng Bản Dốc /sau dâng Hoàng Trường Sa /16 chữ vàng và 4 tốt /đúng là 5 trâu 6 cột /băt cô trói cột
( HNPD ) Đống Đa nhục cũ cho bình địa /Nguyễn Huệ thù xưa cũng xóa hình
( HNPD ) Đâu phải mỗi lần ta lỡ hẹn/là trăm nỗi nhớ bỏ đi xa/lá thu đã rụng bên thềm cũ/làm kẻ tha phương dể nhớ nhà
( HNPD )Tích Lan đền tội gương còn đó /Xứ Việt phơi thây chuyện cũng gần /Muốn ghế ngồi cao hay sáu tấm *
(HNPD) Rủ nhau giữ vững cơ đồ Quê hương khắp nẻo điểm tô cờ vàng
(HNPD) Bát cú còn nghe vạn cổ lầm Nhật nguyệt lênh đênh từ buổi đó
(HNPD) Vẫn là đất nước Việt Nam Mà sao khổ luỵ vô vàn nỗi chi