( HNPD )Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang...
( HNPD ) Hết Tiến Sĩ Bùi Hiền "cục cặk" tới Giáo Sư Hồ Ngọc Đại
(HNPD) Tiếng chim kêu sợ hãi Hót rằng sắp thiên tai ...
(HNPD) Am mây lóng lánh vạt sương Hỏi anh yêu dấu vấn vương tình này
(HNPD) Ôi thương cuộc tình lỡ Giọt lệ buồn long lanh