Xuất dương – Hà Thượng Thủ

( HNPĐ ) Nếu như chẳng xuống bến Nhà Rồng /Thử hỏi Việt Nam có khổ không ? / Áp đặt ngoại lai theo lệnh đảng Hy sinh dân tộc để dâng công


Nếu như chẳng xuống bến Nhà Rồng
Thử hỏi Việt Nam có khổ không ?
Áp đặt ngoại lai theo lệnh đảng
Hy sinh dân tộc để dâng công
Đánh Tây máu chảy loang rừng núi
Chống Mỹ xương phơi trắng ruộng đồng
Khi chết còn mong theo Các Mác
Chắc là chẳng phải giống Tiên Rồng !

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )

SHARE

LEAVE A REPLY