TƯƠI SẮC CỘNG HOÀ – CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ai chờ tống cựu để nghinh tân Anh hỡi, xin cho họ một lần Giã biệt đường mây đang nổi gió Trở về dân tộc đón mừng xuân

zzzzzzz

TƯƠI SẮC CỘNG HOÀ  –   CAO MỴ NHÂN

Ô năm mới đã đợi ngoài kia
Anh có vui không, én liệng kìa
Đi dựng mùa xuân cùng chiến hữu
Sao ngồi mặc niệm biển trời chia

Biển trời thì vẫn phải đông tây
Mới cách ngăn bao nỗi đoạ đày
Phải đốt lên muôn vàn dấu lửa
Bắc nam mới đổi, tháng ngày thay

Ai chờ tống cựu để nghinh tân
Anh hỡi, xin cho họ một lần
Giã biệt đường mây đang nổi gió
Trở về dân tộc đón  mừng xuân

Xuân của muôn nơi, khắp mọi nh
Hoàng kim trải mộng đệ huynh ta
Cờ vàng rực rỡ trên tay ngọc
Chỉ một mầu tươi sắc Cộng Hoà

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY