Trumpcare: Xong Hạ Viện, chẳng dễ ở Thượng Viện ( Đem sai lầm này để thế sai lầm khác )

Nói rằng Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump “đã” đi được nửa chặng đường trong nỗ lực hủy bỏ Obamacare cũng đúng, bảo rằng ông “chỉ mới” đi được nửa chẳng đường cũng chẳng sa

SHARE

LEAVE A REPLY