Trịnh Vĩnh Bình – Hà Thượng Thủ

( HNPD ) Việt cộng thua đau Trịnh Vĩnh Bình /Tỷ đô trả nợ thấy mà kinh /Tưởng rằng tài gỉỏi lừa thiên hạ /Đâu biết ngu si tự hại mình

trinhvinhbinh-new

Việt cộng thua đau Trịnh Vĩnh Bình
Tỷ đô trả nợ thấy mà kinh
Tưởng rằng tài gỉỏi lừa thiên hạ
Đâu biết ngu si tự hại mình
Quen thói luật rừng thời cải cách
Nếm mùi án lệ xứ văn minh
Từ nay phải bỏ trò ma giáo
Trên trải thảm mời dưới trải đinh !!

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )
6/9/2017

SHARE

LEAVE A REPLY