Tọa kháng – Hà Thượng Thủ

( HNPD )Đã tỉnh mộng chưa bọn chí ngu ! /Trời cho có mắt tại sao mù ? /Quốc gia nuôi dưỡng không đền đáp /Cộng sản phỉnh lừa lại đánh đu *


Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu  “dâng kiến nghị”

Tọa kháng – Hà Thượng Thủ

Đã tỉnh mộng chưa bọn chí ngu !
Trời cho có mắt tại sao mù ?
Quốc gia nuôi dưỡng không đền đáp
Cộng sản phỉnh lừa lại đánh đu *
Giải phóng kéo về nên tưởng bở
Tự do mất trắng vẫn êm ru
Bây giờ kiến nghị đòi công lý
Tọa kháng nhố nhăng chúng bỏ tù !

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )

1/3/2017

* đánh đu với tinh

SHARE

LEAVE A REPLY