Thượng Viện Cali đã biểu quyết về nghị quyết SCR 2 chọn Tháng Tư, 2017 là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.

zzzdddd

Thượng Viện Cali đã biểu quyết về nghị quyết SCR 2 chọn Tháng Tư, 2017 là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. 

lúc 2 giờ 45 chiều Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2017
Tại Phòng Họp Khoáng Đại Thượng Viện
Quốc Hội Tiểu Bang California
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã điều trần trước Thượng Viện Tiểu Bang Cali về nghị quyết SCR 2 chọn Tháng Tư, 2017 là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. để tưởng nhớ 42 Năm Ngày Mất Nước, để ghi nhớ sự hy sinh vì ly tưởng tự do của QDCC VNCH và Đồng Minh trong Cuộc Chiến Việt Nam, và vinh danh sự đóng góp của cá nhân, tổ chức hội đoàn người Mỹ gốc Việt đối với tiểu bang California
hàng trăm đồng hương từ Nam và Bắc California đến tham dự rất vui mừng khi Tấc cả thượng viện ủng hộ nghị quyết SCR2 cua Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.
https://youtu.be/6oR3_q-r3Vk
https://youtu.be/6oR3_q-r3Vk
 https://youtu.be/6oR3_q-r3Vk
SHARE

LEAVE A REPLY