Thực thể VNCH – Hà Thượng Thủ

( HNPĐ )VNCH là một thực thể nên không gọi là "ngụy quân ngụy quyền " như trước .Không chối được thì phải chịu thôi
Lẽ ra công nhận tự lâu rồi
Nay vì tình thế  nên ve vãn
Lúc có thời cơ mới đãi bôi
Cảnh giác coi như là cái bẫy
Tẩy chay đừng để giống con mồi
Ngoại xâm nội loạn tanh banh đảng
Chế độ đang hồi vất vưởng trôi !

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )
21/8/2017

SHARE

LEAVE A REPLY