THƠ TRÊN VÕNG MỘNG – CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Giờ ta dựng thử trường đình Đọc thiên hùng sử tâm tình với nhau Công thành danh toại mai sau Nhớ hôm nay với trăm câu hẹn hò

zzzzzzjjjjjj

THƠ TRÊN VÕNG MỘNG   –   CAO MỴ NHÂN 

Chao ôi nhắc chuyện sông hồ

Làm chi cho tủi công chờ tri âm

Ba ngàn tân khách băn khoăn

Một người lãng bước, chinh nhân chạnh lòng

Nếu ta thỏa chí tang bồng

Thì hồn thơ cũng vui cùng gió sương

Dấu mòn khơi dậy niềm thương

Bao nhiêu chiến hữu trên đường tiến quân

Rừng chiều lá ngủ phân vân

Trăng treo đỉnh núi mùa xuân xa mù

Đợi ai đã trắng trời thu

Mưa tan nước mắt còn chưa đăng trình

Giờ ta dựng thử trường đình

Đọc thiên hùng sử tâm tình với nhau

Công thành danh toại mai sau

Nhớ hôm nay với trăm câu hẹn hò

Chao ôi, vẫn chuyện sông hồ

Cánh bằng nào nối đôi bờ đại dương

Phải cùng viết được …hiến chương

Mở trang lịch sử quê hương phục hồi

Bằng tư tưởng Việt Nam thôi

Song, mang khởi sắc bao lời thiết tha

Văn như bão táp mưa sa

Ý sao tác động muôn hoa khai mùa

Dùng dằng hết sớm lại trưa

Cô đơn ngâm vịnh đã thưa bạn vàng

Thảo lư tơ nhện  vương thương

Binh thư hay khúc đoạn trường  lưu vong …

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY