Tản mạn văn hóa, văn nghê và… văn gừng (1)

Bài viết này không dám bàn về các lý thuyết phê bình văn nghệ cao xa, hay sự vận dụng các lý thuyết này của giới phê bình văn học Việt vào công việc đặc thù của họ – có muốn bàn thì việc đầu tiên ắt phải học cái đã. Đấy là cái món chuyên môn đỉnh cao dành các nhà lý luận phê bình chuyên nghiệp

Phê và bình kiểu An Nam ta (1)

Nguyễn Thanh Văn

( Bài này đọc kỹ lại chúng tôi tự delete nội dung vì không thích hợp. HNPĐ )

https://vandoanviet.blogspot.com/2017/08/tan-man-van-hoa-van-nghe-va-van-gung-1.html

SHARE

LEAVE A REPLY