Sẵn sàng -Hà Thượng Thủ

( HNPD ) Thủ Phúc cho hay đã sẵn sàng * /Chỉ chờ Mỹ ngoắc sẽ bay sang /Trước là thăm viếng hai nhà mới /Sau để mua thêm mấy cửa hàng

phuchoi-tronglu

Thủ Phúc cho hay đã sẵn sàng *
Chỉ chờ Mỹ ngoắc sẽ bay sang
Trước là thăm viếng hai nhà mới
Sau để mua thêm mấy cửa hàng
Nhân dịp gặp Trump xin giúp đỡ
Lỡ khi tên Tập muốn làm ngang
Về nhà phét lác vung tàn tán :
– ” Bạch Ốc tiếp ta rất nể nang !”

Hà Thượng Thủ
( HNPĐ )
23/3/2017
* Ngày 9/3/2017 thủ tướng cs VN Nguyễn Xuân Phú ” bắn tiếng ” sẵn sàng được sang thăm Mỹ.

SHARE

LEAVE A REPLY