Phường bát âm – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

( HNPĐ )Khoác áo cà sa /Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo. /Mực chưa ráo Đã trở giáo /Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội.

Phường bát âm
.
Tâm tà ma
Khoác áo cà sa
Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo.
.
Mực chưa ráo
Đã trở giáo
Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội.
.
Đạo chẳng còn
Đời chẳng trọn
Phùng mang trợn mắt đếch ai nghe!
*.
Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN ( HNPĐ )
SHARE

LEAVE A REPLY