Mừng sinh nhật HNPĐ – Hà Thượng Thủ ( Có sửa chữa )

( HNPĐ ) Thấm thoát tới nay mười bốn năm /Biết bao công sức lắm thăng trầm /Phiếm Đàm tranh đấu đòi dân chủ /Hải Ngoại tuyên truyền chống ngoại xâm

doc-hnpd3

Thấm thoát tới nay mười bốn năm
Biết bao công sức lắm thăng trầm
Phiếm Đàm tranh đấu đòi dân chủ
Hải Ngoại tuyên truyền chống ngoại xâm
Bọn cộng nô vong thân mãi quốc
Lũ tay sai phi thú phi cầm
Hãy cùng nhau góp công thêm sức
Thì có xá gì bọn ó đâm  !

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )
15/3/2017

SHARE

1 COMMENT

LEAVE A REPLY