Miếng ngon Hà-Nội

( HNPĐ ) Sau khi chiếm xong miền Nam VN 30/4/75 , Việt cộng ̣vì muốn xử dụng các tác phẩm của nhà báo/ nhà văn Vũ Bằng bèn phao tin ông di cư vào Sàigòn năm 1954 để hoạt động tình báo văn nghệ


Miếng ngon Hà-Nội nuốt không vô *
Vì đảng ăn theo hố thấy mồ
Tình báo nằm vùng sao dị rứa
Văn nhân liệt sĩ ngộ chi mô
Từng mong giải phóng miển quê bắc
Để  mở tiệc mừng giữa thủ đô
Cũng tại hám danh nên nhận ẩu
Vũ Bằng đâu giống bọn văn nô !!

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )
3/8/2017
* Sau khi chiếm xong miền Nam VN 30/4/75 , Việt cộng ̣vì muốn xử dụng các tác phẩm của nhà báo/ nhà văn Vũ Bằng bèn phao tin ông di cư vào Sàigòn năm 1954 để hoạt động tình báo văn nghệ cho họ nên đã phong ông là liệt sĩ khi ông từ trần năm 1984. Sau đó họ đã cho tái bản sách Miếng ngon Hà-Nội của ông. Gần đây tác phẩm này lại được tái bản lần nữa nhưng ngay sau đó sách bị thu hồi vì họ mới khám phá ra một đoạn trong trang 210  như sau :
“Tôi ao ước một ngày kia miền Bắc được giải thoát khỏi nanh vuốt cộng sản, quốc gia trở lại thanh bình và thống nhất.Toàn dân sát cánh với mhau ăn mừng Đại Nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại có đủ những miếng ngon Hà-Nội “

SHARE

LEAVE A REPLY