LÍNH TỰ TÌNH – CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thưa anh, chính nghĩa Quốc Gia Bốn phương chiến hữu một nhà Việt Nam Mai về quang phục giang san Xoá đi tất cả những tàn tích nay

zzzaaa

LÍNH TỰ TÌNH  –   CAO MỴ NHÂN

Thưa anh, ngày tháng không còn
Bao lâu, để thả tâm hồn vào thơ
Vàng hoa lẫn với sắc cờ
Hoàng kim chan chứa, anh chờ tiến quân

42 năm vẫn dấn thân
Dù đang thất thoát tuổi xuân diễm kiều
Cờ vàng rực rỡ mang theo
Cùng nhau giữ vững tình yêu sơn hà

Thưa anh, chính nghĩa Quốc Gia
Bốn phương chiến hữu một nhà Việt Nam
Mai về quang phục giang san
Xoá đi tất cả những tàn tích nay

Thưa anh, núi với sông này
Nhân dân trăm họ ân đầy, nghĩa sâu
Chúng mình còn lại mai sau
Quê hương bát ngát những câu tự tình …

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY