Lì-Xì – Hà Thượng Thủ

( HNPĐ )Đinh Dậu đầu năm cấm nhận quà /Lệnh ban các cấp khắp gần xa /Kim ngân mất dịp vơ đầy túi /Tặng phẩm còn đâu xếp chật nhà

lixi-hoilo

Đinh Dậu đầu năm cấm nhận qu
Lệnh ban các cấp khắp gần xa
Kim ngân mất dịp vơ đầy túi
Tặng phẩm còn đâu xếp chật nh
Vẫn tưởng thanh tra đưa diệu kế
Đâu ngờ tham nhũng qúa tinh ma
Lì-xì con cháu quan ngày Tết
Hối lộ công khai lại …qúa cha !

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )

8/2/2017

SHARE

LEAVE A REPLY