KÍNH ĐIẾU TRUNG TÁ NGUYỄN THỊ HẠNH NHƠN MÃN PHẦN 9:50 PM 17-4-2017

(HNPD) Đã tưởng trở về sa trường cũ Nào ngờ dang dở nước cùng non ...

zzzzz1111

KÍNH ĐIẾU TRUNG TÁ NGUYỄN THỊ HẠNH NHƠN

MÃN PHẦN  9:50 PM  17-4-2017 

Bình minh cho tới tận hoàng hôn

Sướng khổ buồn vui đến dập dồn

Một khối ưu tư mờ thế kỷ

Vạn người bất hạnh tủi càn khôn

Từ đi đất mẹ bao chìm nổi

Giờ tiếc quê cha bấy mất còn

Đã tưởng trở về Nam Việt cũ

Nào ngờ dang dở nước cùng non …

Hawthorne 23:00 h  April 17 -2017

   CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY