GƯƠNG LƯỢC THÁNG TƯ – CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tháng tư buồn, lược gương xưa còn lại Soi mình, rồi trang điểm dùm "nhân dân" Chải chuốt thêm chân lý, xua ngang trái Mới vinh quang, không sai sót, lỡ lầm ...

zzzzhhhhjjjj

GƯƠNG LƯỢC THÁNG TƯ   –   CAO MỴ NHÂN 

Anh vừa thấy tóc em rối bù vì gió cát

Hay vì lời anh hát giữa tang thương

Đừng hét nữa, hãy nhìn ra bát ngát

Rồi quay vào thực tại, ngó quê hương

Nếu cứ mãi thét gào trong tuyệt vọng

Có hơn gì một tráng sĩ Kinh Kha

Vì phải có những đầu rơi bi thống

Bước em về hoa nở đất tha ma

 

Em xa xứ, anh đang trong tù ngục

Hãy về xem thiên hạ tự lưu đầy

Bao thiếu nữ vẫn dịu dàng than khóc

Cho hồn thơ bát ngát tỉnh cơn say

Tháng tư buồn, lược gương xưa còn lại

Soi mình, rồi trang điểm dùm “người dân”

Chải chuốt thêm chân lý, xua ngang trái

Mới vinh quang, không sai sót, lỡ lầm …

Bốn mươi hai năm, lên đường tị nạn

Làm được gì, xin hãy nói anh nghe

Bốn mươi hai năm, đấu tranh vô hạn

Điểm trang hoài bão cũ, mời em về …

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY