Giới ngoại giao Quốc tế sẵn sàng làm trung gian hoà giải ( mất mặt quá, đời nào CSản chịu )

Hiện nay, một số cơ quan đại diện ngoại giao quốc tế tại Hà Nội đã và đang tìm cách tiếp xúc với Bộ Công an để đề nghị công an kiềm chế bạo lực, không để xảy ra bất cứ hành vi bạo lực nào tại khu vực xã Đồng Tâm


Tin vui!

Nguyễn Đại – Hiện nay, một số cơ quan đại diện ngoại giao quốc tế tại Hà Nội đã và đang tìm cách tiếp xúc với Bộ Công an để đề nghị công an kiềm chế bạo lực, không để xảy ra bất cứ hành vi bạo lực nào tại khu vực xã Đồng Tâm. Cũng có nguồn tin xác tín khẳng định, giới ngoại giao quốc tế sẵn sàng làm trung gian hoà giải và giám sát việc thực thi cam kết của các bên, nếu được sự chấp thuận của cả hai phía trong xung đột, nhất là từ người dân Đồng Tâm.

Image result for đoàn ngoại giao quốc tế tại hà nội

Vậy kính mong:
1. Bà con bình tĩnh, kéo dài thêm thời gian phòng thủ. Kiên quyết giữ vững quan điểm: CA thả dân, dân thả CA, có sự chứng kiến và giám sát của quốc tế.
2. Đồng ý cho quốc tế vào cuộc. Đừng nghe ai xúi giục “tránh xa bọn quốc tế ra”.

Tôi chẳng là gì trong giới đấu tranh, nhưng chưa bao giờ nói bậy!

SHARE

LEAVE A REPLY