Đứng sau -Hà Thượng Thủ

( HNPD )Tôi thống kê trong hơn 180 quán bia trên vỉa hè Hà Nội, hơn 150 quán có ông công an đứng đằng sau", Chủ tịch UBND Hà-Nội Nguyễn Đức Chung nói về thực trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

quanBia

Cộng sản chuyên nghề vụ đứng sau *
Chống lưng hồ cáo chính Nga Tàu
Đánh Tây lợi dụng xâm lăng Việt
Chống Mỹ mưu đồ chiếm Á châu
Bãi đậu coi xe phường bảo trợ
Quán bia ăn nhậu cớm cầm đầu
Trung ương tỉnh quận đều như thế
Bè lũ đảng viên vốn giống nhau !

Hà Thượng Thủ ( HNPD )
10/3/2017

Video
* 150 quán bia vỉa hè Hà Nội có công an đứng sau

“Tôi thống kê trong hơn 180 quán bia trên vỉa hè Hà Nội, hơn 150 quán có ông công an đứng đằng sau”, Chủ tịch UBND Hà-Nội Nguyễn Đức Chung  nói về thực trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

 

SHARE

LEAVE A REPLY