Đầu thú – Hà Thượng Thủ

( HNPĐ )Đầu thú hay là bắt cóc đây ? /Trịnh Xuân Thanh lâm cảnh tù đầy /Ba ngàn tỉ bạc không đường chối /Mười tháng trốn tù hết cãi trây

       

Đầu thú hay là bắt cóc đây ?
Trịnh Xuân Thanh lâm cảnh tù đầy
Ba ngàn tỉ bạc không đường chối
Mười tháng trốn tù hết cãi trây
Thủ tướng hết thời mong thoát tội
Bí thư thắng thế quyết ra tay
Qui trình thực hiện sai hay đúng
Thế giới nghĩ sao chế độ này ??

        Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )
1/8/2017

SHARE

LEAVE A REPLY