Cười cuối tuần: THÚ TỘI TRÊN TRUYỀN HÌNH

Một hôm Stalin bị mất tẩu và cho rằng có kẻ đã lấy cắp tẩu của mình liền điều động người điều tra tìm ra thủ phạm. Hôm sau ngài tìm ra tẩu của mình và gọi gấp cấp dưới hãy thả những kẻ tình nghi.

Thư giãn cuối tuần: THÚ TỘI TRÊN TRUYỀN HÌNH

Nguyen Vu – Một hôm Stalin bị mất tẩu và cho rằng có kẻ đã lấy cắp tẩu của mình liền điều động người điều tra tìm ra thủ phạm. Hôm sau ngài tìm ra tẩu của mình và gọi gấp cấp dưới hãy thả những kẻ tình nghi.
“Thưa đồng chí tôi không thể thả 10 người đó được nữa.”
“Tại sao?”
“Tất cả bọn họ đã nhận tội trước máy quay của cơ quan điều tra, và đều đã được đưa lên truyền hình quốc gia…”


Vanhoa Nguyen dị bản khác:
Phái đoàn Gruzia đến Kremlin thăm Stalin.
”Khi họ về Stalin thấy mất chiếc tẩu liền gọi trùm mật vụ Beria vào và ra lệnh đuổi theo khám túi các vị khách.
”Năm phút sau, Stalin tìm thấy tẩu dưới gầm ghế liền gọi Beria lại. Beria báo cáo: “Thưa đồng chí, đã quá muộn, trong đoàn có 10 người thì năm người thú nhận đã lấy cắp chiếc tẩu. Năm tên còn lại đã chết trong lúc bị thẩm vấn.”https://xuandienhannom.blogspot.com/2017/08/thu-gian-cuoi-tuan-thu-toi-tren-truyen.html

Thanh về trên tấm thảm bay

SHARE

LEAVE A REPLY