Cu Tèo- Nguyễn Bá Chổi cảm ơn bác Hà Thượng Thủ

( HNPD ) Ếch trương mắt đấy, chẳng đâu xa /Cóc trốn trong hang lại nỏ tha /Tránh Ếch, bắt cóc: gan nhà Hắn Đụng tới nhà Ếch, chết bỏ bà

zzzccc

ch trương mắt đấy, chẳng đâu xa
Cóc trốn trong hang lại nỏ tha
Tránh Ếch, bắt cóc: gan nhà Hắn
Đụng tới nhà Ếch, chết bỏ b
Thà chịu Đức quốc kêu trộm cướp
Còn hơn đụng Êch để ra ma
Né Ếch, bắt cóc ôi là nhục
Lấy thúng nào che mặt đảng ta ?

Cu Tèo- Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )

SHARE

LEAVE A REPLY