Chuyện vỉa hè – Hà Thượng Thủ

( HNPĐ ) Vỉa hè đã bị chiếm từ lâu /Sao chẳng dẹp đi tự lúc dầu / Hay tại lòng người đang bất mãn /Cho nên nhà nước có mưu sâu

ViaHe-photay

Vỉa hè đã bị chiếm từ lâu
Sao chẳng dẹp đi tự lúc dầu
Hay tại lòng người đang bất mãn
Cho nên nhà nước có mưu sâu
Gỉả vờ thỏa mãn điều mong muốn
Xoa dịu bất bình giảm nỗi đau
Chờ đợi khi tình hình lắng xuống
Thẳng tay đàn áp mấy hồi sau !

Hà Thượng Thủ
( HNPĐ )

SHARE

LEAVE A REPLY