CHUYỆN TRỜI TRĂNG – CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nào khác gì đâu sắc nguyệt tà Trăng nào chẳng gọi chị hằng nga Đã quen từ thủa vừa đôi tám Lại nản ngay thời mới sáu ba

zzzzzzzzzzzz

CHUYỆN TRỜI TRĂNG   –   CAO MỴ NHÂN

Cửa khép hờ, trăng vẫn ngại vào
Buồn theo ánh chớp vạn vì sao
Mới hay hồn trống bao tinh tú
Càng thấy lòng nghiêng mấy chiến hào
Một phút bâng khuâng về thực tại
Trăm năm khắc khoải đợi chiêm bao
Bóng mây che nửa vầng cô tịch
Hỏi nguyệt hay nga khác chỗ nào?

Nào khác gì đâu sắc nguyệt t
Trăng nào chẳng gọi chị hằng nga
Đã quen từ thủa vừa đôi tám
Lại nản ngay thời mới sáu ba
Cung Quảng loanh quanh nhìn xã tắc
Điện Hàn luẩn quẩn ngó sơn h
Thiên tiên chú cuội sầu ngơ ngẩn                                                             Suốt kiếp mơ màng dưới gốc đa …

     Hawthorne  July  14   2017

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY